Офіційні документи сервера ЕН

0 Інтро
1 Положення про ЕН
2 Положення про сервер ЕН
3 Правила користування сервером ЕН
    3.1 Версія для друку
4 Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів
5 Положення про сертифікацію інформаційних ресурсів для електронного навчання
6 Вимоги до електронних навчальних курсів, що використовуються в освітньому процесі


Версія 1.6
Набули чинності 12 травня 2021 р.

Правила користування сервером електронного навчання ТНТУ

0. Визначення термінів, які використовуються в даному документі

0.1. Правила - даний документ.

0.2. ТНТУ - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

0.3. Сервер - сервер електронного навчання ТНТУ: серверне апаратне та програмне забезпечення, на яке покладено функції підтримання освітнього процесу з використанням комп’ютерної мережі.

0.4. Адміністратор - посадова особа, працівник ЦЕН, що має відповідну кваліфікацію і на якого покладено обов’язки з підтримки роботи Сервера.

0.5. Інформація - дані, які зберігаються на Сервері або передаються комп'ютерною мережею при користуванні Сервером.

0.6. Користувач - особа, яка користується Сервером або Інформацією.

0.7. Кожен Користувач має один з наступних рівнів прав:

0.7.1. Незареєстрована особа - Користувач, який не пройшов процедуру реєстрації на Сервері або очікує її завершення.

0.7.2. Студент - Користувач, який успішно пройшов процедуру реєстрації на Сервері та не має прав інструктора.

0.7.3. Інструктор - Користувач, який успішно пройшов процедуру реєстрації на Сервері та отримав права інструктора.

0.8. Профіль - реєстраційний запис Користувача на Сервері, що створюється як результат реєстрації Користувача і однозначно його ідентифікує.

0.9. Курс - навчальний курс, створений на Сервері.

0.10. ІНК, ІВК, КВК - індекс наповнення курсу, індекс використання курсу та коефіцієнт впровадження курсу відповідно. Обчислюються щомісяця для всіх Курсів та надсилаються Інструкторам електронною поштою.

0.11. Зв'язок - зв'язок між Користувачами та Адміністратором з питань, пов'язаних з роботою Сервера.

0.12. Законодавство - чинні нормативні документи ТНТУ та чинне законодавство України.

1. Профілі Користувачів

1.1. Створення Профілю Користувача здійснюється автоматизовано засобами, передбаченими програмним забезпеченням Сервера, а саме:

1.1.1. Користувачем особисто за допомогою форми реєстрації.

1.1.2. Інструктором за допомогою інструменту керування записом на Курс при умові, що Користувач, для якого створюється Профіль, не має на цей момент іншого Профілю.

1.2. Створення Профілю Користувачем означає, що він ознайомився з Правилами, згідний з ними і зобов'язується їх дотримуватись. Якщо Профіль створюється Інструктором, відповідальність за ознайомлення Користувача з Правилами несе цей Інструктор.

1.3. Якщо Користувач не згідний з Правилами, що вступили в дію після створення його Профілю, він зобов'язаний негайно припинити користування Сервером і протягом трьох робочих днів засобами, вказаними в розділі 6 Правил, подати Адміністратору запит про видалення його Профілю.

1.4. Після створення Профілю та щоразу при зміні адреси електронної пошти Користувач повинен підтвердити факт володіння ним адресою електронної пошти шляхом виконання вказівок, що автоматично надсилаються за цією адресою.

1.5. Надання Користувачу прав Інструктора здійснюється засобами, передбаченими програмним забезпеченням Сервера. Права Інструктора надаються Адміністратором за умови повноти та достовірності даних Профілю Користувача та його запиту про надання прав Інструктора після перевірки їх повноти та достовірності.

1.6. Відновлення забутих імені для входу і паролю Профілю Користувача здійснюється автоматизовано засобами, передбаченими програмним забезпеченням Сервера. У випадку неможливості автоматизованого відновлення воно здійснюється Адміністратором на підставі заяви Користувача.

1.7. Пониження Користувача в правах може здійснюватись лише відповідно до розділу 4 Правил.

2. Права Користувачів

2.1. Незареєстрована особа має право:

2.1.1. Реєструватися на Сервері, якщо це не суперечить пункту 3.2.3 Правил і якщо вона не була раніше позбавлена Профілю відповідно до розділу 4 Правил.

2.1.2. Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Незареєстрованим особам.

2.1.3. Повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером, з використанням засобів, визначених Правилами.

2.2. Студент має право:

2.2.1. Використовувати Сервер для вивчення дисциплін, передбачених робочим навчальним планом, за яким він навчається.

2.2.2. Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Студентам, за винятком заборонених Інструкторами курсів, на які він записаний.

2.2.3. Отримувати допомогу щодо користування Сервером та повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером, за допомогою засобів, визначених Правилами.

2.3. Інструктор має право:

2.3.1. Створювати та наповнювати інформацією електронні навчальні курси з навчальних дисциплін.

2.3.2. Керувати створеними ним Курсами.

2.3.3. Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Інструкторам.

2.3.4. Встановлювати додаткові обмеження і вимоги, що не суперечать Положенню і Правилам, обов’язкові для виконання Користувачами створених ним курсів.

2.3.5. Отримувати допомогу щодо користування Сервером та повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером, за допомогою засобів, визначених Правилами.

3. Обов’язки, обмеження та відповідальність Користувачів

3.1. Користувач зобов'язаний:

3.1.1. Дотримуватися Положення, Правил та вимог Інструкторів курсів, на які він записаний.

3.1.2. Вказувати повні і достовірні дані про себе при реєстрації та постійно слідкувати за їх повнотою й достовірністю.

3.2. Користувачу забороняється:

3.2.1. Використовувати Сервер для потреб, не пов’язаних з освітнім процесом.

3.2.2. Розголошувати дані свого реєстраційного (облікового) запису чи дозволяти іншим особам користуватися Сервером, використовуючи його реєстраційний запис.

3.2.3. Володіти чи намагатися отримати більше ніж один особистий реєстраційний запис.

3.2.4. Розголошувати відому йому Інформацію іншим особам, якщо ця Інформація не стосується виключно цих осіб або не може бути отримана стандартними засобами Сервера всіма іншими Користувачами незалежно від їх рівнів прав.

3.2.5. Чинити дії, які можуть спричинити розкриття чи зміну Інформації, яка недоступна для цього Користувача стандартними засобами Сервера.

3.2.6. Чинити дії, які можуть спричинити вихід з ладу Сервера чи поставити під загрозу його роботу, цілісність чи конфіденційність Інформації.

3.2.7. Поширювати неправдиві чи конфіденційні дані чи дані, що можуть ображати честь і гідність інших осіб.

3.2.8. Використовувати Сервер з метою агітації чи реклами.

3.2.9. Чинити інші дії, заборонені Правилами.

3.2.10. Використовувати чи поширювати Інформацію, якщо це суперечить Законодавству про охорону авторських прав.

3.2.11. Чинити інші дії, що суперечать Законодавству.

3.3. Лише Студент несе відповідальність за:

3.3.1. Усі дії, здійснені ним чи будь-ким з моменту входу на Сервер з використанням його реєстраційного запису.

3.3.2. Повноту і достовірність його реєстраційних даних та збереження їх у таємниці.

3.3.3. Зміст Інформації, розміщеної ним на Сервері.

3.4. Лише Інструктор несе відповідальність за:

3.4.1. Усі дії, здійснені ним чи будь-ким з моменту входу на Сервер з використанням його реєстраційного запису.

3.4.2. Повноту і достовірність його реєстраційних даних та збереження їх у таємниці.

3.4.3. Зміст Інформації, розміщеної ним на Сервері.

3.4.4. Розголошення доступної йому Інформації без згоди Адміністратора чи особи, Інформація про яку розголошується.

3.4.5. Керування створеними ним курсами в межах можливостей, що надаються йому Сервером. Зокрема, Інструктор відповідає за зміст завантажених на Сервер файлів, надання доступу до курсів Користувачам, вивчення ними курсів, складання тестів та користування іншими засобами, доступ до яких контролюється Інструктором, а також за дії Студентів, яким він делегував усі або частину своїх прав, пов’язаних з реалізацією цих прав.

3.4.6. Доцільність і коректність встановлених ним додаткових вимог і обмежень, ознайомлення Користувачів з ними та контроль за їх дотриманням.

4. Дії при порушенні Користувачами Правил

4.1. У випадку порушення Користувачем Правил до нього може бути застосовано один чи кілька заходів:

4.1.1. Попередження.

4.1.2. Звуження чи позбавлення привілеїв.

4.1.3. Блокування доступу з IP-адреси комп’ютера Користувача.

4.1.4. Блокування Профілю Користувача.

4.1.5. Пониження в правах аж до видалення реєстраційного запису.

4.1.6. Повідомлення декана відповідного факультету ТНТУ чи іншого керівника Користувача.

4.1.7. Притягнення до адміністративної, кримінальної чи інших видів відповідальності, передбачених Законодавством.

4.1.8. Інші заходи, встановлені відповідно до пункту 2.3.4 Правил Інструкторами Курсів, на які Користувач записаний.

5. Видалення Інформації Адміністратором

5.1. Профіль Користувача може бути видалений Адміністратором у наступних випадках:

5.1.1. При невиконанні вимог пункту 1.4 Правил протягом одного календарного місяця.

5.1.2. При фактичному невикористанні Профілю протягом одного календарного року.

5.1.3. У випадках, передбачених розділом 4 Правил.

5.1.4. Після закінчення Користувачем роботи в ТНТУ або виключення з ТНТУ за поданням відповідних деканату або кафедри.

5.1.5. В інших випадках за поданням відповідних деканату або кафедри.

5.2. Курс може бути видалений Адміністратором у наступних випадках:

5.2.1. Якщо через три календарні місяці з дня створення Курсу його ІНК становить не більше 0,5 і він фактично не використовується студентами.

5.2.2. Якщо існує такий же Курс того ж Інструктора, в тому числі якщо він відрізняється спеціальністю, для якої призначений.

5.2.3. В інших випадках за поданням відповідних деканату або кафедри.

5.3. Не менше ніж за двадцять п'ять календарних днів перед видаленням Курсу його Інструктор попереджається про це електронною поштою.

6. Зв'язок з Користувачами

6.1. Зв'язок з ініціативи Користувача здійснюється шляхом подання ним запиту Адміністратору. Анонімні запити не розглядаються.

6.2. Зв'язок може здійснюватися в письмовому або електронному вигляді.

6.3. Зв'язок в письмовому вигляді здійснюється в наступних випадках:

6.3.1. Якщо виконання запиту може спричинити вихід з ладу Сервера чи поставити під загрозу його роботу, цілісність чи конфіденційність Інформації.

6.3.2. Якщо виконання запиту може призвести до порушення, звуження чи позбавлення прав Користувачів.

6.3.3. В інших випадках, якщо Адміністратор або Користувач вважатиме подання письмового запиту необхідним.

6.4. У випадках, відмінних від передбачених пунктом 6.3 Правил, Зв'язок здійснюється в електронному вигляді.

6.5. Засоби для Зв'язку в електронному вигляді:

6.5.1. Електронна пошта адміністратора сервера atutor@tntu.edu.ua.

6.5.2. Засіб підтримки Користувачів: http://dl.tntu.edu.ua/help/contact_support.php.

6.5.3. Для зв'язку з адміністратором Інструктори можуть використовувати форму "Зворотний зв'язок", посилання на яку розташоване у лівому нижньому куті робочого вікна.

6.6. Засіб підтримки Користувачів для Зв'язку повинен використовуватися в наступних випадках:

6.6.1. Якщо Користувач не має інших способів надіслати запит адміністратору чи інструктору.

6.6.2. Якщо запити містять інформацію, розголошення якої заборонено пунктом 3.2 Правил.

7. Прикінцеві положення

7.1. Правила є обов'язковими для виконання всіма Користувачами Сервера.

7.2. Правила можуть бути змінені без попередження.

7.3. Чинною редакцією Правил є редакція, розміщена на Сервері за адресою https://dl.tntu.edu.ua/showpage.php?id=5.