Selectable courses

ID Title Instructor Syllabus
55 Основи автоматизованого проєктування складних об'єктів і систем канд. техн. наук, доц.
Левицький Віталій Васильович
Переглянути
1054 Основи агрономії канд. техн. наук
Цьонь Ганна Богданівна
Переглянути
1274 Основи антенної техніки Зелінський Ігор Микитович -
2844 Основи біофізики та біомеханіки канд. техн. наук, доц.
Дедів Леонід Євгенович
Переглянути
4337 Основи вантажознавства Мишкович Ольга Василівна -
2407 Основи вартісного вимірювання в обліку канд. екон. наук, доц.
Кравчук Наталія Василівна
Переглянути
146 Основи взаємодії фізичних полів з біооб'єктом Бачинський Михайло Володимирович -
1469 Основи вимірювальної техніки та ІВС д-р техн. наук, проф.
Євтух Петро Сільвестрович
Переглянути
316 Основи виробництва електронних апаратів Ткачук Роман Андрійович -
190 ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ Пилипець Оксана Михайлівна -
3263 Основи економiки та органiзацiї виробництва Гац Любов Євгенівна Переглянути
703 Основи економічних теорій Нагорняк Ірина Степанівна -
1159 Основи економічної теорії (6.03.06.01) Дячун Ольга Дмитрівна -
823 Основи електроприводу д-р техн. наук, проф.
Андрійчук Володимир Андрійович
Переглянути
2015 Основи і фундаменти Підгурський Іван Миколайович Переглянути
3222 Основи інженерного дизайну канд. техн. наук
Ворощук Віктор Ярославович
Переглянути
4920 Основи інтернету речей Паламар Андрій Михайлович Переглянути
5090 Основи інформаційних систем канд. техн. наук, доц.
Яворська Мирослава Іванівна
Переглянути
4492 Основи комп’ютерних технологій канд. пед. наук, доц.
Кареліна Олена Володимирівна
Переглянути
1981 Основи комп'ютерної інженерії канд. техн. наук, доц.
Шингера Наталія Ярославівна
Переглянути
1766 Основи конструкції автотранспортних засобів Навроцька Тетяна Дем'янівна Переглянути
2832 Основи конструювання біомедичної апаратури канд. техн. наук, доц.
Шадріна Галина Михайлівна
Переглянути
1380 Основи конструювання елементів приладів Наконечний Юрій Іванович Переглянути
934 Основи маркетингу Міщук Оксана Іванівна -
209 Основи математичного моделювання канд. техн. наук, доц.
Золотий Роман Захарійович
Переглянути
4400 Основи математичної логіки Ковальчик Олена Арнольдівна -
2703 Основи медичних знань канд. мед. наук, доц.
Гевко Олена Василівна
Переглянути
834 Основи менеджменту і маркетингу канд. екон. наук, доц.
Гарматюк Оксана Олегівна
Переглянути
1134 Основи менеджменту канд. екон. наук, доц.
Мосій Ольга Бориславівна
Переглянути
1743 Основи метрології та електричних вимірювань канд. техн. наук
Бабюк Сергій Миколайович
Переглянути
2063 Основи наукових досліджень д-р іст. наук, проф.
Стоцький Ярослав Васильович
Переглянути
303 Основи наукових досліджень і теорія експерименту канд. техн. наук, доц.
Капаціла Юрій Богданович
Переглянути
2758 Основи наукових досліджень Яворська Мирослава Іванівна -
5036 Основи наукових досліджень Нагорняк Ірина Степанівна -
2754 Основи наукових досліджень д-р екон. наук, проф.
Панухник Олена Віталіївна
Переглянути
2950 Основи наукової дослідної діяльності Марціяш Орест Михайлович -
4346 Основи обліку та оподаткування канд. екон. наук, доц.
Білоус Ольга Степанівна
Переглянути
3033 Основи отримання та первинної обробки молока канд. техн. наук, доц.
Крупа Ольга Миколаївна, Дацишин Катерина Євгенівна
Переглянути
4865 Основи підприємництва д-р екон. наук, проф.
Мариненко Наталія Юріївна
Переглянути
2821 Основи побудови медичної техніки канд. техн. наук, доц.
Яворська Євгенія Богданівна
Переглянути
4434 Основи побудови систем штучного інтелекту д-р техн. наук, проф.
Лупенко Сергій Анатолійович
Переглянути
1898 Основи права Криськов Андрій Анатолійович -
4872 Основи права Туревич Олена Анатоліївна -
557 Основи права Грузін Володимир Якович Переглянути
1217 Основи програмної інженерії канд. фіз.-мат. наук
Бойко Ігор Володимирович
Переглянути
4821 Основи програмування канд. техн. наук, доц.
Дячук Степан Федорович
Переглянути
1214 Основи програмування Хоміцький Богдан Володимирович Переглянути
1060 Основи програмування Петрик Оксана Юліанівна Переглянути
1305 Основи проєктної справи і конструювання Мещерякова Ольга Михайлівна Переглянути
2409 Основи проєктування і виробництва зварних конструкцій Сенчишин Віктор Степанович Переглянути
1133 Основи проєктування систем штучного інтелекту Рогатинська Лілія Романівна -
120 Основи промислового будівництва та санітарної техніки канд. техн. наук, доц.
Ворощук Віктор Ярославович
Переглянути
5521 Основи психології і педагогіки вищої школи Довгань Анатолій Олексійович -
1184 Основи психологічної корекції канд. психол. наук, доц.
Вишньовський Василь Володимирович
Переглянути
1265 Основи психотерапії канд. психол. наук, доц.
Моначин Інна Леонідівна
Переглянути
1746 Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем Оліярник Петро Миколайович -
2765 Основи розрахунку дзеркальних антен Зелінський Ігор Микитович -
1257 Основи розрахунку дзеркальних антен -
5076 Основи САПР Паляниця Юрій Богданович -
30 Основи САПР канд. техн. наук
Клендій Володимир Миколайович
Переглянути
1421 Основи САПР Кругльов Володимир Васильович Переглянути
885 Основи світлотехніки Чубатий Юрій Олегович Переглянути
1557 Основи сугестопедії канд. психол. наук, доц.
Вишньовський Василь Володимирович
Переглянути
1396 Основи телебачення Лесів Володимир Васильович Переглянути
4837 Основи теорії вимірювальних приладів Зелінський Ігор Микитович -
4908 Основи теорії дискретних динамічних систем д-р фіз.-мат. наук, проф.
Кривень Василь Андрійович
Переглянути
1993 Основи теорії інформації д-р техн. наук, проф.
Приймак Микола Володимирович
Переглянути
2033 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці канд. фіз.-мат. наук, доц.
Скоренький Юрій Любомирович
Переглянути
2289 Основи теорії кіл та сигналів канд. техн. наук, доц.
Дозорський Василь Григорович
Переглянути
2661 Основи теорії кіл Прохоровський Станіслав Владиславович -
2716 Основи теорії надійності і випробування приладів Дерев'янко Василь Володимирович -
1463 Основи теорії передавання інформації канд. техн. наук
Дедів Ірина Юріївна
Переглянути
2986 Основи теорії систем і управління Ляшук Олег Леонтійович -
5386 Основи теорії систем і управління Гаврон Надія Богданівна Переглянути
3354 Основи теорії транспортних процесів і систем канд. техн. наук, доц.
Вовк Юрій Ярославович
Переглянути
192 Основи тертя і зношування машин канд. техн. наук, доц.
Кравець Олег Ігорович
Переглянути
1084 Основи технічної творчості і наукових досліджень канд. техн. наук, доц.
Данильченко Лариса Миколаївна
Переглянути
1493 Основи технічної творчості та наукових досліджень д-р техн. наук, доц.
Литвиненко Ярослав Володимирович
Переглянути
4951 Основи технічної творчості та наукових досліджень канд. техн. наук
Цьонь Ганна Богданівна
Переглянути
189 Основи технічної творчості та наукових досліджень канд. техн. наук, доц.
Пилипець Оксана Михайлівна
Переглянути
165 Основи технічної творчості та наукових досліджень канд. техн. наук, доц.
Лещук Роман Ярославович
Переглянути
2525 Основи технології виробництва та ремонту автомобілів Сіправська Марія Дмитрівна Переглянути
2839 Основи технології та виробництва біомедичної апаратури Ткачук Роман Андрійович -
3224 Основи технологій зварювання Береженко Богдан Миколайович Переглянути
2499 Основи триботехніки Гупка Василь Васильович Переглянути
2376 Основи фізіології та гігієни харчування д-р біол. наук, проф.
Покотило Олег Степанович
Переглянути
574 Основи штучного інтелекту канд. техн. наук, доц.
Карташов Віталій Вікторович
Переглянути
2547 Особливості ТО і ремонту спеціалізованого рухомого складу Завереха Руслан Русланович Переглянути
3064 Охорона праці в галузі Стадник Марія Андріївна -
830 Охорона праці в галузі Вовк Юрій Ярославович -
292 Охорона праці в галузі канд. техн. наук, доц.
Осухівська Галина Михайлівна
Переглянути
4932 Охорона праці в галузі канд. техн. наук
Дмитроца Леся Павлівна
Переглянути
401 Охорона праці в галузі канд. техн. наук, доц.
Каспрук Володимир Богданович
Переглянути
1958 Охорона праці в галузі Зелінський Ігор Микитович -
2750 Оцінка вартості підприємства канд. екон. наук, доц.
Винник Тетяна Михайлівна
Переглянути
1002 Паблік рілейшнз канд. екон. наук, доц.
Рожко Наталія Ярославівна
Переглянути
1944 Паливно-мастильні матеріали Бригадир Богдан Тарасович -
2363 Паралельне програмування Гладьо Юрій Богданович -
673 Паралельні та розподілені обчислення канд. техн. наук, доц.
Луцків Андрій Мирославович
Переглянути
4756 Паралельні та розподілені обчислення Боднарчук Ігор Орестович -
3173 Пасажирські перевезення Дзюра Володимир Олексійович -
3341 Педагогіка та етика професійної діяльності канд. екон. наук, доц.
Юрик Наталія Євгенівна
Переглянути
2903 Педагогіка та етика професійної діяльності канд. пед. наук, доц.
Шостаківська Надія Михайлівна
Переглянути
677 Передача біомедичної інформації в комп’ютерних мережах канд. техн. наук, доц.
Хвостівський Микола Орестович
Переглянути
3373 Передові технології в автоматизованому виробництві д-р техн. наук, проф.
Стухляк Петро Данилович
Переглянути
5293 Перетворювальні та акумулювальні електроенергетичні системи Тарасенко Микола Григорович -
1273 Перетворюючі пристрої приладів Зелінський Ігор Микитович -
1339 Перспективні технології приладобудування Дубиняк Тарас Степанович -
3348 Підприємництво канд. екон. наук, доц.
Дудкін Павло Дмитрович
Переглянути
1533 Планування діяльності підприємства канд. екон. наук, доц.
Галущак Ольга Ярополківна
Переглянути
325 Планування експерименту Назаревич Олег Богданович -
4301 Планування і контроль на підприємстві Фроленко Роман Володимирович -
3366 Планування та регулювання розвитку регіону канд. екон. наук, доц.
Мосій Ольга Бориславівна
Переглянути
905 Поведінка споживача канд. екон. наук, доц.
Бурліцька Оксана Петрівна
Переглянути
4348 Податкова політика підприємства д-р екон. наук, проф.
Хомин Петро Якимович
Переглянути
3195 Податкова система канд. екон. наук, доц.
Маркович Ірина Богданівна
Переглянути
1358 Податкове регулювання підприємницької діяльності Нагорняк Галина Степанівна -
786 Податковий контроль Фроленко Роман Володимирович -
2154 Податковий менеджмент д-р екон. наук, проф.
Мариненко Наталія Юріївна
Переглянути
4663 Податковий облік суб'єктів малого підприємництва канд. екон. наук, доц.
Співак Сергій Михайдлович
Переглянути
4736 Податкові розрахунки та контроль канд. екон. наук, доц.
Кіляр Олександра Романівна
Переглянути
1374 Податкові системи Нагорняк Галина Степанівна -
2985 Політична психологія д-р іст. наук, проф.
Стоцький Ярослав Васильович
Переглянути
744 Політологія Габрусєва Наталія Валеріївна -
4493 Потенціал і розвиток підприємства канд. екон. наук, доц.
Дячун Ольга Дмитрівна
Переглянути
3357 Пошукове конструювання сільськогосподарського машинобудування канд. техн. наук, доц.
Бабій Андрій Васильлович
Переглянути
432 ППП схемотехнічного моделювання вузлів інформаційно-вимірювальних систем Осов'як Ігор Іванович -
4555 Правове регулювання діяльності Марценко Наталія Степанівна -
2418 Право Ямпольська Наталя Ярославівна Переглянути
1001 Практикум з загальної психології канд. іст. наук
Гриб Оксана Іванівна
Переглянути
1289 Прецизійне вимірювання кутів Дубиняк Тарас Степанович -
1096 Приймання та оброблення сигналів Мишковець Олександр Пилипович Переглянути
614 Прийняття рішень в ІУС Загородна Наталія Володимирівна -
4958 Прикладна економіка канд. техн. наук, доц.
Дмитрів Дмитро Володимирович
Переглянути
2974 Прикладна криптологія канд. техн. наук, доц.
Загородна Наталія Володимирівна
Переглянути
4338 Прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці канд. техн. наук
Бабюк Сергій Миколайович
Переглянути
1199 Прикладні системи авоматизованого проєктування Паламар Михайло Іванович -
2753 Прилади і системи точної механіки Дубиняк Тарас Степанович -
1135 Прилади і системи точної механіки Наконечний Юрій Іванович Переглянути
1999 Принципи біомедичної інженерії д-р техн. наук, проф.
Яворський Богдан Іванович
Переглянути
3113 Принципи телекомунікації та радіотехніки Яськів Володимир Іванович -
1354 ПРИСТРОЇ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ (НВЧ) та АНТЕНИ Химич Григорій Петрович Переглянути
2606 Проблеми методології бухгалтерського обліку д-р екон. наук, проф.
Хомин Петро Якимович
Переглянути
3088 Проблеми розвитку фінансово-кредитних відносин канд. екон. наук, доц.
Маркович Ірина Богданівна
Переглянути
2001 Проблеми та перспективи біомедичної інженерії д-р техн. наук, проф.
Ткачук Роман Андрійович
Переглянути
1872 Проблеми та перспективи розвитку електроніки та мікропроцесорних приладових систем Паламар Михайло Іванович -
2342 Проблеми теорії і практики менеджменту д-р екон. наук, проф.
Андрушків Богдан Миколайовий; Владимир Ольга Михайлівна
Переглянути
3045 Прогнозування розвитку науки і техніки канд. техн. наук, доц.
Дедів Ірина Юріївна
Переглянути
1427 Прогнозування розвитку технології машинобудування Гевко Богдан Матвійович -
2877 Прогнозування розвитку технологій автомобілебудування Гевко Богдан Матвійович -
901 Прогнозування соціально-економічних процесів канд. техн. наук, доц.
Галущак Михайло Петрович
Переглянути
926 Прогнозування соціально-економічних процесів канд. техн. наук, доц.
Дмитрів Дмитро Володимирович
Переглянути
612 Програмне забезпечення інженерних розрахунків канд. техн. наук, доц.
Сорочак Андрій Петрович
Переглянути
437 Програмні засоби інформаційно-вимірювальних систем Кругльов Володимир Васильович Переглянути
4747 Програмування для мобільних пристроїв Сиротюк Наталія Станіславівна -
1799 Програмування для мобільних пристроїв Гладьо Сергій Володимирович -
2943 Програмування і методи захисту веб-додатків Пйонтко Назарій Володимирович -
604 Програмування мовою JAVA канд. техн. наук, доц.
Луцків Андрій Мирославович
Переглянути
2650 Програмування та алгоритмічні мови канд. техн. наук, доц.
Гладьо Юрій Богданович
Переглянути
1210 Програмування канд. техн. наук, доц.
Гладьо Юрій Богданович
Переглянути
2805 Проєктне фінансування канд. екон. наук, доц.
Маркович Ірина Богданівна
Переглянути
4520 Проєктний аналіз канд. техн. наук, доц.
Вовк Юрій Ярославович
Переглянути
2710 Проєктний аналіз канд. екон. наук
Химич Ірина Григорівна
Переглянути
1223 Проєктування, виробництво та інжиніринг зварних конструкцій Підгурський Микола Іванович -
433 Проєктування вбудованих систем канд. техн. наук, доц.
Чайковський Андрій Вікторович
Переглянути
1085 Проєктування верстатів та верстатних комплексів д-р техн. наук, проф.
Луців Ігор Володимирович
Переглянути
1185 Проєктування вимірювальних приладів Наконечний Юрій Іванович Переглянути
27 Проєктування гнучких комп'ютеризованих систем канд. техн. наук, доц.
Савків Володимир Богданович
Переглянути
79 Проєктування заготовок Пилипець Михайло Ількович -
1982 Проєктування залізобетонних та мурованих конструкцій канд. техн. наук, доц.
Конончук Олександр Петрович
Переглянути
3199 Проєктування інформаційних систем д-р техн. наук, доц.
Литвиненко Ярослав Володимирович
Переглянути
5298 Проєктування інформаційних систем Пастух Олег Анатолійович -
4842 Проєктування інформаційно-вимірювальних систем Стрембіцький Михайло Олексійович -
1941 Проєктування конструкцій з дерева і пластмас канд. техн. наук
Чорномаз Наталія Юріївна
Переглянути
1991 Проєктування конструкцій Грицеляк Роман Володимирович Переглянути
1090 Проєктування машин для збирання сільськогосподарських культур канд. техн. наук, доц.
Олексюк Василь Петрович
Переглянути
211 Проєктування машинобудівних виробництв канд. техн. наук, доц.
Комар Роман Васильович
Переглянути
121 Проєктування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами канд. техн. наук, доц.
Медвідь Володимир Романович
Переглянути
4513 Проєктування об'єктів готельно-ресторанного господарства канд. техн. наук, доц.
Нагорняк Галина Степанівна
Переглянути
2052 Проєктування основ і фундаментів д-р техн. наук, проф.
Підгурський Микола Іванович
Переглянути
1789 Проєктування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів Лялик Анастасія Тарасівна Переглянути
2589 Проєктування підприємств молочної промисловості канд. техн. наук, доц.
Крупа Ольга Миколаївна, Сторож Людмила Анатоліївна
Переглянути
431 Проєктування програмного забезпечення мікропроцесорів приладових систем Осов'як Ігор Іванович -
2647 Проєктування промислових і цивільних споруд для сейсмічних районів канд. техн. наук, доц.
Ігнатьєва Вікторія Борисівна
Переглянути
4942 Проєктування різальних інструментів канд. техн. наук, доц.
Шанайда Володимир Васильович
Переглянути
567 Проєктування систем автоматизації бізнес-процесів підприємств д-р техн. наук
Марущак Павло Орестович
Переглянути
92 Проєктування систем автоматизації канд. техн. наук, доц.
Шкодзінський Олег Ксаверович
Переглянути
1965 Проєктування спеціалізованих засобів обробки даних з використанням програмованих логічних інтегральних схем д-р техн. наук, проф.
Паламар Михайло Іванович
Переглянути
5013 Проєктування транспортно-складських комплексів канд. техн. наук
Кучвара Іван Миколайович
Переглянути
2207 Проєктування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах канд. техн. наук
Дунець Василь Любомирович
Переглянути
1059 ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА д-р техн. наук, проф.
Лупенко Анатолій Миколайович
Переглянути
516 Професійна підготовка канд. техн. наук, доц.
Дмитрів Олена Романівна
Переглянути
1627 Професійна практика програмної інженерії Цуприк Галина Богданівна -
4515 ПРОФЕСІЙНИЙ ЕТИКЕТ д-р екон. наук
Шерстюк Роман Петрович
Переглянути
1104 Профорієнтаційна робота психолога Періг Ірина Мирославівна -
2423 Процедури діагностики і безпека в Інтернет Яциковська Уляна Олегівна -
2979 Процеси розробки програмного забезпечення Гладьо Сергій Володимирович -
1277 Процеси та апарати харчових виробництв д-р техн. наук, проф.
Вітенько Тетяна Миколаївна
Переглянути
1260 Психогенетика Буняк Надія Андроніківна -
960 Психодіагностика канд. психол. наук, доц.
ПерІг Ірина Мирославівна
Переглянути