Elective courses

ID Title Instructor Syllabus
1165 Якість програмного забезпечення та тестування (SE321) канд. техн. наук, доцент
Кінах Ярослав Ігорович
View
4759 Якість і тестування програмного забезпечення Боднарчук Ігор Орестович View
1584 Юридична психологія Вишньовський Василь Володимирович -
5078 Штучний інтелект в електричній інженерії Козак Катерина Миколаївна -
6142 Штучний інтелект Цуприк Галина Богданівна -
4964 Широкосмуговий радіозв'язок д-р техн. наук, професор
Яворський Богдан Іванович
View
4356 Широкосмуговий радіозв'язок Химич Григорій Петрович -
4999 Чисельні методи при проєктуванні обладнання в галузевому машинобудуванні Зварич Наталя Миколаївна -
2277 Чисельні методи канд. фіз.-мат. наук, доцент
Блащак Наталія Іванівна
View
1985 Чисельні методи канд. техн. наук
Дмитроца Леся Павлівна
View
1795 Ціноутворення канд. екон. наук, доцент
Маркович Ірина Богданівна
View
2065 Ціноутворення і розробка кошторисів на базі інформаційних технологій д-р екон. наук, доцент
Мельник Лілія Миколаївна
View
6091 Цифрові технології та інноваційні фінанси Маркович Ірина Богданівна -
5025 Цифрові системи зв'язку доктор філософії
Луцик Надія Степанівна
View
2635 Цифрові системи зв'язку канд. техн. наук, доцент
Дунець Василь Любомирович
View
479 Цифрові пристрої та мікропроцесори Лесів Володимир Васильович View
5771 Цифровий маркетинг для туристичної галузі Струтинська Ірина Володимирівна -
2304 Цифрове опрацювання сигналів канд. техн. наук, доцент
Осухівська Галина Михайлівна
View
2097 Цифрове оброблення сигналів канд. техн. наук
Дунець Василь Любомирович
View
5832 Цифрова трансформація Струтинська Ірина Володимирівна -
2837 Цифрова схемотехніка Тимків Павло Олександрович -
5082 Цифрова електроніка канд. техн. наук
Стрембіцький Михайло Олексійович
View
735 Холодильна техніка д-р техн. наук, професор
Вітенько Тетяна Миколаївна
View
6167 Хмарні технології та обчислення Ігор Коноваленко Володимирович -
4404 Хімія канд. техн. наук
Вічко Олена іванівна
View
724 Хімія Шпилик Олександра Богданівна View
690 Хімія та електрорадіоматеріали -
2563 Хімія і фізика молока і молочних продуктів д-р біол. наук, професор
Юкало Володимир Глібович
View
5040 Харчова хімія канд. пед. наук, доцент
Назарко Ірина Степанівна
View
4989 Харчова хімія канд. пед. наук, доцент
Назарко Ірина Степанівна
View
5199 Фундаментальні основи теорії електромагнітного поля та процесів Закордонець Володимир Савич -
3168 Французька технічна мова Пікалова Анна Олександрівна -
4831 Французька мова Пермякова Ольга Григорівна -
6092 Фінансово-економічна аналітика бізнесу Маркович Ірина Богданівна -
5828 Фінансові інновації Радинський Сергій Віталійович -
749 Фінансовий облік І канд. екон. наук, доцент
Королюк Тетяна Миколаївна
View
1792 Фінансовий облік ІІ канд. екон. наук, доцент
Королюк Тетяна Миколаївна
View
999 Фінансовий менеджмент канд. екон. наук, доцент
Машлій Галина Богданівна
View
4954 Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу д-р екон. наук, професор
Панухник Олена Віталіївна
View
6090 Фінансовий контролінг Маркович Ірина Богданівна -
1279 Фінансовий аналіз канд. екон. наук, доцент
Синькевич Надія Іванівна
View
5379 Фінансове право Крупка Андрій Ярославович View
4505 Фінансове забезпечення діяльності канд. екон. наук, доцент
Владимир Ольга Михайлівна; Андрушків Богдан Миколайовий
View
321 Фінанси підприємств канд. екон. наук, доцент
Винник Тетяна Михайлівна
View
6088 Фінанси місцевого самоврядування Маркович Ірина Богданівна -
1361 Фінанси місцевого самоврядування канд. екон. наук
Подвірна Тетяна Володимирівна
View
1858 Фінанси (для спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030507 «Маркетинг») Константюк Наталія Іванівна -
2113 Фінанси д-р екон. наук, доцент
Крамар Ірина Юріївна
View
774 Фінанси канд. екон. наук, доцент
Константюк Наталія Іванівна
View
2508 Філософія Довгань Анатолій Олексійович -
352 Філософія доктор філософії
Габрусєва Наталія Валеріївна
View
1524 Філософія Чоп Тамара Олександрівна View
2671 ФІЛОСОФІЯ Герман Олег Михайлович -
5510 Філософія науки д-р філос. наук, доцент
Довгань Анатолій Олексійович
View
4802 Фізичні основи джерел світла канд. техн. наук
Наконечний Мирослав Степанович
View
1611 Фізична та колоїдна хімія канд. пед. наук, доцент
Назарко Ірина Степанівна
View
2434 Фізико-хімічні та біологічні основи технології галузі Назарко Ірина Степанівна -
570 Фізика канд. техн. наук
Мочарський Віталій Сергійович
View
124 Фізика канд. фіз.-мат. наук, доцент
Скоренький Юрій Любомирович
View
533 Фізика канд. фіз.-мат. наук, доцент
Крамар Олександр Іванович
View
541 Фізика канд. фіз.-мат. наук, доцент
Ковалюк Богдан Павлович
View
532 Фізика канд. фіз.-мат. наук, доцент
Скоренький Юрій Любомирович
View
816 Фізика канд. іст. наук, доцент
Рокіцький Олександр Михайлович
View
1195 Фізика канд. пед. наук, доцент
Кульчицький Віктор Іванович
View
5089 Фізика низькорозмірних систем канд. фіз.-мат. наук, доцент
Зелінський Ігор Микитович
View
2053 Фізика (вибрані розділи) канд. техн. наук
Сіткар Оксана Андріївна
View
5362 Фаховий семінар кафедри "Електричної інженерії" Тарасенко Микола Григорович -
4501 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства канд. техн. наук, доцент
Нагорняк Галина Степанівна
View
4957 Устаткування для зварювання тиском Береженко Богдан Миколайович View
785 Управлінський облік канд. екон. наук, доцент
Марущак Леся Іванівна
View
1100 Управлінський консалтинг д-р екон. наук, професор
Кирич Наталія Богданівна
View
5775 Управління якістю та безпечністю харчових продуктів канд. техн. наук, старший науковий співробітник
Лісовська Тетяна Олегівна, Кристинич Ірина Анатоліївна
View
4569 Управління якістю та безпечністю харчових продуктів Вічко Олена Іванівна -
4341 Управління якістю продукції канд. екон. наук, доцент
Бажанова Наталія Володимирівна
View
2634 Управління якістю канд. техн. наук, доцент
Галущак Михайло Петрович
View
4846 Управління функціонуванням електроенергосистем канд. техн. наук
Наконечний Мирослав Степанович
View
6267 Управління фінансами страхових компаній Нагорняк Ірина Степанівна -
6157 Управління транспортними потоками Бабій Марія Василівна -
2938 Управління розвитком ІТ на основі бізнес-архітектури підприємства Шимчук Григорій Валерійович -
2123 Управління проєктами та ризиками в будівництві д-р екон. наук, доцент
Мельник Лілія Миколаївна
View
4577 Управління проєктами систем з консолідованою інформацією Назаревич Олег Богданович -
2772 Управління проєктами систем з консолідованою інформацією канд. техн. наук, доцент
Мацюк Олександр
View
4616 Управління проєктами систем з електронного урядування Мацюк Олександр -
1742 Управління проєктами інформатизації Гринчуцька Світлана Вікторівна -
4370 Управління проєктами з місцевого та регіонального розвитку канд. екон. наук, доцент
Струтинська Ірина Володимирівна
View
5480 Управління проєктами в публічній сфері канд. екон. наук, доцент
Шведа Наталія Михайлівна
View
2193 Управління проєктами в готельно-ресторанному бізнесі канд. екон. наук, доцент
Федишин Ірина Богданівна
View
3157 Управління проєктами канд. екон. наук, доцент
Шведа Наталія Михайлівна
View
1499 Управління потенціалом підприємства д-р екон. наук, професор
Кирич Наталія Богданівна
View
5534 Управління підприємницькими ризиками канд. екон. наук, доцент
Тимошик, Наталія Степанівна
View
1542 Управління персоналом канд. екон. наук, доцент
Гарматюк Оксана Олегівна
View
5497 Управління міжнародними проєктами канд. екон. наук, професор
Бакушевич Іванна Всеволодівна
View
4870 Управління маркетинговими комунікаціями канд. екон. наук, доцент
Федишин Ірина Богданівна
View
4530 Управління ланцюгом постачань канд. техн. наук, доцент
Матвіїшин Анатолій Йосипович
View
4571 Управління ланцюгом постачання Навроцька Тетяна Дем'янівна View
2168 УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ канд. екон. наук, доцент
Краузе Ольга Ігорівна
View
991 Управління конкурентоспроможністю канд. техн. наук, доцент
Стойко Ігор Іванович
View
4278 Управління ІТ-проєктами канд. пед. наук, доцент
-Григорчук Л.І.
View
1685 Управління ІТ-проєктами канд. техн. наук, доцент
Назаревич Олег Богданович
View
2981 Управління інформаційною безпекою канд. техн. наук
Карташов Віталій Вікторович
View
4357 Управління інформаційними зв'язками Гарматюк Оксана Олегівна -
1620 Управління інноваціями канд. техн. наук, доцент
Стойко Ігор Іванович
View
4617 Управління інвестуванням в регіоні канд. екон. наук, доцент
Машлій Галина Богданівна
View
1639 Управління змінами канд. екон. наук, доцент
Кужда Тетяна Іванівна
View
1593 Управління економічною безпекою підприємства д-р екон. наук, професор
Сороківська Олена Анатоліївна
View
5503 Управління дестинаціями в індустрії гостинності канд. екон. наук, доцент
Дудкін Павло Дмитрович
View
1322 Управління витратами д-р екон. наук, доцент
Малюта Людмила Ярославівна
View
4635 Управління витратами та цінова політика д-р екон. наук, доцент
Малюта Людмила Ярославівна
View
4516 Управління взаємовідносинами з клієнтами д-р екон. наук
Шерстюк Роман Петрович
View
4573 Управління IT-проєктами канд. техн. наук
Стадник Марія Андріївна
View
5779 Українська мова (підготовка до ЗНО) Микуляк Тетяна Іванівна -
2504 Українська мова (за професійним спрямуванням) Савчин Тетяна Олександрівна -
1603 Українська мова (за професійним спрямуванням) канд. філол. наук, доцент
Назаревич Леся Тарасівна
View
1475 Українська мова (за професійним спрямуванням) Равлів Ігор Петрович -
520 Українська мова (за професійним спрямуванням) Савчин Тетяна Олександрівна -
4519 Туристичне країнознавство канд. екон. наук, доцент
Федишин Ірина Богданівна
View
5764 Туризмознавство канд. екон. наук
Кузь Тетяна Іванівна
View
6203 Тренінгові технології особистісного зростання канд. екон. наук, доцент
Оксентюк Богдана Андріївна
View
1891 Трейд - маркетинг канд. екон. наук, доцент
Рожко Наталія Ярославівна
View
1038 Трансфер технологій Нагорняк Галина Степанівна -
4389 Транспортно-експедиторська діяльність канд. екон. наук
Плекан Уляна Михайлівна
View
4448 Транспортні засоби канд. техн. наук
Слободян Любомир Михайлович
View
2595 Транспортне право канд. юрид. наук
Марценко Наталія Степанівна
View
2942 Транспортне планування міст д-р техн. наук, доцент
Дзюра Володимир Олексійович
View
3355 Транспортна телематика канд. техн. наук, доцент
Вовк Юрій Ярославович
View
4532 Транспортна географія канд. техн. наук
Бабій Марія Василівна
View
5869 Торговельна логістика Нагорняк Ірина Степанівна -
5485 Торгівля та комерційна діяльність підприємницьких структур канд. екон. наук, доцент
Маркович Ірина Богданівна
View
6190 ТОВАРОЗНАВСТВО СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ Артеменко Людмила Борисівна -
506 Типові технологічні об'єкти і процеси автоматизованого виробництва д-р техн. наук, професор
Стухляк Петро Данилович
View
4940 Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів канд. техн. наук, доцент
Карпик Г.В., Лісовська Т.О.
View
1762 Технологія сушіння харчових продуктів Назарко Ірина Степанівна -
2735 Технологія складання і монтажу приладів Дерев'янко Василь Володимирович -
593 Технологія ремонту та відновлення деталей машин Радик Дмитро Леонідович -
1301 Технологія проєктування та адміністрування баз даних і сховищ даних канд. техн. наук, доцент
Дмитрів Олена Романівна
View
3388 Технологія програмування Готович Володимир Анатолійович -
1174 Технологія приладобудування канд. техн. наук, доцент
Дубиняк Тарас Степанович
View
4419 Технологія оздоровчих харчових продуктів канд. пед. наук, доцент
Назарко Ірина Степанівна
View
1408 Технологія обробки типових деталей та складання машин канд. техн. наук, доцент
Паливода Юрій Євгенович; Дячун Андрій Євгенович
View
347 Технологія обробки деталей тиском канд. техн. наук, доцент
Радик Дмитро Леонідович
View
3061 Технологія молока і молочних продуктів канд. техн. наук
Дацишин Катерина Євгенівна
View
3321 Технологія машинобудування канд. техн. наук, доцент
Паливода Юрій Євгенович
View
666 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство канд. техн. наук, доцент
Ковальчук Ярослав Олексійович
View
2907 Технологія консервування плодів і овочів Сторож Людмила Анатоліївна -
1497 Технологія електротехнічного виробництва канд. техн. наук
Поталіцин Сергій Юрійович
View
1434 Технологія виготовлення і складання дзеркальних антен -
5023 Технологія борошномельного виробництва канд. техн. наук, доцент
Бейко Людмила Анатоліївна
View
6161 Технологія блокчейн Загородна Наталія Володимирівна -
4650 Технологія автоматизованого виробництва канд. техн. наук, доцент
Паньків Марія Романівна
View
339 Технологічні основи машинобудування канд. техн. наук, доцент
Радик Дмитро Леонідович
View
77 Технологічні основи машинобудування д-р техн. наук, професор
Пилипець Михайло Ількович
View
5094 Технологічні основи електроніки канд. техн. наук, доцент
Дубиняк Тарас Степанович
View
3142 Технологічний і хімічний контроль виробництва молочних продуктів канд. техн. наук
Сторож Людмила Анатоліївна
View
4965 Технологічний і хімічний контроль виробництва борошняних, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів канд. біол. наук
Копчак Наталія Григорівна
View
4869 Технологічне оснащення Дичковський Михайло Григорович -
199 Технологічне обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв д-р техн. наук, професор
Стадник Ігор Ярославович
View
5924 Технологічне обладнання хлібопекарського виробництва Стадник Ігор Ярославович -
5014 Технологічне обладнання хлібопекарського, макаронного, кондитерського та харчоконцентратного виробництв д-р техн. наук, професор
Стадник Ігор Ярославович
View
47 Технологічне обладнання харчових виробництв канд. техн. наук, доцент
Ворощук Віктор Ярославович
View
3109 Технологічне обладнання харчових виробництв Ворощук Віктор Ярославович -
228 Технологічне обладнання молочної промисловості канд. техн. наук, доцент
Шинкарик Марія Миколаївна
View
4698 Технологічне обладнання молочної промисловості Кравець Олег Ігорович -
216 Технологічне обладнання мініпереробних підприємств д-р техн. наук, професор
Стадник Ігор Ярославович
View
4455 Технологічне обладнання консервної промисловості канд. техн. наук, доцент
Шинкарик Марія Миколаївна
View
3372 Технологічне забезпечення підприємств сільськогосподарського машинобудування канд. техн. наук, доцент
Олексюк Василь Петрович
View
678 Технологічна підготовка та організація виробництва канд. техн. наук, доцент
Ткаченко Ігор Григорович
View
5976 Технології та устаткування машинобудівних виробництв Дячун Андрій Євгенович -
1035 Технології та устаткування машинобудівних виробництв канд. техн. наук, доцент
Комар Роман Васильович
View
692 Технології та устаткування машинобудівних виробництв Дичковський Михайло Григорович -
1842 Технології та обладнання обробки і зварювання деталей тиском (частина 2) Береженко Богдан Миколайович View
5715 Технології та обладнання обробки і зварювання деталей тиском канд. техн. наук, доцент
Комар Роман Васильович
View
4604 Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем Козак Руслан Орестович -
4670 Технології розробки захищеного програмного забезпечення канд. техн. наук, доцент
Козак Руслан Орестович
View
2049 Технології розподілених систем та паралельних обчислень канд. техн. наук, доцент
Назаревич Олег Богданович
View
2940 Технології проєктування комп'ютерних систем канд. техн. наук, доцент
Осухівська Галина Михайлівна
View
4266 Технології підтримки прийняття рішень канд. соц. ком.
Липак Галина Ігорівна
View
4576 Технології обслуговування автотранспортних засобів Хорошун Роман Васильович View
2767 Технології менеджменту знань канд. соц. ком., доцент
Липак Галина Ігорівна
View
6177 Технології комп'ютерного проєктування Золотий Роман Захарійович -
1862 Технології комп'ютерного проєктування Шимчук Григорій Валерійович View
4316 Технології інформаційного менеджменту канд. екон. наук, доцент
Матійчук Любомир Павлович
View
5426 Технології зварювання плавленням, наплавлення та напилення канд. техн. наук
Сенчишин Віктор Степанович
View
5653 Технології захисту інформації Загородна Наталія Володимирівна -
5830 Технології документування інформації Потіха Оксана Богданівна -
2136 Технології високопродуктивних обчислень Пастух Олег Анатолійович -
4424 Технології вирощування сільськогосподарської продукції Хомик Надія Ігорівна -
1625 Технології STMicroelectronics для управління технічними об'єктами Гладьо Сергій Володимирович -
4291 Техноекологія та цивільна безпека PhD, Assoc. Prof.
Пилипець Оксана Михайлівна
View
3220 Техноекологія та цивільна безпека канд. техн. наук, доцент
Зварич Наталя Миколаївна
View
4292 Техноекологія та цивільна безпека канд. техн. наук, доцент
Пилипець Оксана Михайлівна
View
3385 Техноекологія та цивільна безпека канд. техн. наук, доцент
Пилипець Оксана Михайлівна
View
4938 Технічно-проєктні розрахунки у харчовій промисловості канд. техн. наук, старший науковий співробітник
Лісовська Тетяна Олегівна
View
4769 Технічні засоби комп'ютерних інформаційних систем Назаревич Олег Богданович -
22 Технічні засоби автоматизації. Ч.2 канд. техн. наук, доцент
Шкодзінський Олег Ксаверович
View
105 Технічні засоби автоматизації канд. техн. наук, доцент
Капаціла Юрій Богданович
View
6021 Технічний сервіс в агровиробництві канд. техн. наук, доцент
Олексюк Василь Петрович
View
4748 Технічна термодинаміка канд. фіз.-мат. наук, доцент
Закордонець Володимир Савич
View
1831 Технічна мікробіологія д-р біол. наук, професор
Кухтин Микола Дмитрович
View
173 Технічна механіка рідини і газу канд. техн. наук, доцент
Каспрук Володимир Богданович
View
125 Технічна механіка канд. техн. наук, доцент
Довбуш Тарас Анатолійович
View