Elective courses

ID Title Instructor Syllabus
2959 Сучасні комп'ютерні технології в будівництві канд. техн. наук, доцент
Пиндус Юрій Іванович
View
5951 Сучасні комп'ютерні технології і системи Пиндус Юрій Іванович -
1689 Сучасні концепції менеджменту канд. екон. наук, доцент
Юрик Наталія Євгенівна
View
5465 Сучасні методи конструювання машин д-р техн. наук, професор
Луців Ігор Володимирович
View
4238 Сучасні технології молока і молочних продуктів канд. техн. наук
Сторож Людмила Анатоліївна
View
2134 Сучасні технології ремонту та сервісного обслуговування автомобілів канд. техн. наук, доцент
Данилишин Григорій Михайлович
View
4546 Сучасні транспортні технології канд. техн. наук, доцент
Цьонь Олег Петрович
View
1433 Схемотехніка електронних вузлів приладів канд. техн. наук, доцент
Чайковський Андрій Вікторович
View
4854 Сховища даних канд. техн. наук, доцент
Боднарчук Ігор Орестович
View
2773 Сховища даних канд. техн. наук, доцент
Боднарчук Ігор Орестович
View
5093 Твердотільна електроніка Кругльов Володимир Васильович View
5909 Твердотільне моделювання елементів машин та 3-D друк Крупа Володимир Васильович -
2838 Телемедичні системи канд. техн. наук, доцент
Шадріна Галина Михайлівна
View
535 Теоретична механіка Михайлишин Михайло Стахович -
1269 Теоретичні основи електротехніки канд. фіз.-мат. наук, доцент
Закордонець Володимир Савич
View
2330 Теоретичні основи електротехніки д-р техн. наук, професор
Андрійчук Володимир Андрійович
View
1654 Теоретичні основи електротехніки (2) Закордонець Володимир Савич -
182 Теоретичні основи теплотехніки канд. техн. наук, доцент
Шинкарик Марія Миколаївна
View
961 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин канд. техн. наук, доцент
Паливода Юрій Євгенович, Дячун Андрій Євгенович
View
137 Теоретичні основи технології харчових виробництв канд. техн. наук
Вічко Олена іванівна
View
1849 Теорія автоматизованих систем контролю та управління д-р техн. наук, професор
Приймак Микола Володимирович
View
222 Теорія автоматичного керування канд. техн. наук, доцент
Мовчан Леонід Тимофійович
View
521 Теорія автоматичного управління Козбур Ігор Романович View
592 Теорія автоматичного управління Козбур Ігор Романович View
4436 Теорія алгоритмів д-р техн. наук, доцент
Литвиненко Ярослав Володимирович
View
2088 Теорія експлуатаційних властивостей автомобілів Слободян Любомир Михайлович View
2393 Теорія електричних та магнітних кіл канд. техн. наук, доцент
Мовчан Леонід Тимофійович
View
5310 Теорія і практика інженерії програмного забезпечення Михалик Дмитро Михайлович -
4558 Теорія і практика менеджменту д-р екон. наук
Шерстюк Роман Петрович
View
4743 Теорія імовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика канд. техн. наук, доцент
Фриз Михайло Євгенович
View
687 Теорія інформації канд. техн. наук, доцент
Курко Андрій Михайлович
View
2457 Теорія інформації та кодування канд. техн. наук
Стадник Марія Андріївна
View
591 Теорія ймовірностей і математична статистика Загородна Наталія Володимирівна -
1732 Теорія ймовірностей та математична статистика Крива Надія Романівна View
1816 Теорія ймовірностей та математична статистика канд. фіз.-мат. наук, доцент
Блащак Наталія Іванівна
View
1538 Теорія ймовірності і математична статистика Крива Надія Романівна -
2054 Теорія механізмів і машин канд. техн. наук
Цепенюк Михайло Іванович
View
1317 Теорія похибок вимірювальних приладів Апостол Юрій Орестович View
2534 Теорія прийняття рішень канд. фіз.-мат. наук, доцент
Гром'як Роман Сильвестрович
View
1829 Теорія різання металів канд. техн. наук, доцент
Кривий Петро Дмитрович
View
5592 Теорія різання та різальні інструменти канд. техн. наук
Крупа Володимир Васильович
View
4669 Теорія розпод інформаційних ресурсів, захист баз даних і знань канд. техн. наук, доцент
Бодначрук Ігор Орестович
View
469 Теорія систем та системний аналіз канд. техн. наук, доцент
Курко Андрій Михайлович
View
1438 Теорія та практика експериментальних досліджень Васильків Василь Васильович -
5214 ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Бабій Андрій Васильович -
1142 Теорія термічних процесів зварювання та металооброблення канд. техн. наук, доцент
Лазарюк Валерій Володимирович
View
2176 Теорія технічних систем канд. техн. наук
Крупа Володимир Васильович
View
4686 Теорія управління в інформаційних системах канд. фіз.-мат. наук, доцент
Гром'як Роман Сильвестрович
View
4696 Теплотехніка канд. техн. наук
Кравець Олег Ігорович
View
2861 Теплотехнологічні процеси та установки канд. техн. наук, доцент
Зінь Мирослав Михайлович
View
1549 Термінова психологічна допомога канд. психол. наук, доцент
Вишньовський Василь Володимирович
View
5671 Термопроцеси у хлібопекарській та кондитерській промисловості канд. техн. наук, доцент
Карпик Галина Вікторівна
View
5437 Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів Жаровський Руслан Олегович View
4952 Тестування програмного забезпечення канд. техн. наук
Дуда Олексій Михайлович
View
4984 Техніка адміністративної діяльності д-р екон. наук, професор
Кирич Наталія Богданівна
View
1382 Техніка високих напруг Вакуленко Олександр Олексійович View
1845 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень Дмитрів Дмитро Володимирович -
4629 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень Мариненко Сергій Юрійович -
1897 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень/Technical Feasibility of Engineering Decisions канд. техн. наук, доцент
Данильченко Лариса Миколаївна
View
2869 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень на автотранспортному підприємстві д-р техн. наук, професор
Гевко Іван Богданович
View
4427 Техніко-економічне обгрунтування програмних проєктів канд. техн. наук
Цуприк Галина Богданівна
View
3039 Техніко-економічне обгрунтування транспортних процесів канд. екон. наук
Плекан Уляна Михайлівна
View
2585 Техніко-економічні розрахунки на підприємстві канд. екон. наук
Химич Ірина Григорівна
View
2305 ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ д-р техн. наук, професор
Ляшук Олег Леонтійович
View
1253 Технічна електродинаміка Закордонець Володимир Савич -
125 Технічна механіка канд. техн. наук, доцент
Довбуш Тарас Анатолійович
View
173 Технічна механіка рідини і газу канд. техн. наук, доцент
Каспрук Володимир Богданович
View
1831 Технічна мікробіологія д-р біол. наук, професор
Кухтин Микола Дмитрович
View
4748 Технічна термодинаміка канд. фіз.-мат. наук, доцент
Закордонець Володимир Савич
View
105 Технічні засоби автоматизації канд. техн. наук, доцент
Капаціла Юрій Богданович
View
22 Технічні засоби автоматизації. Ч.2 канд. техн. наук, доцент
Шкодзінський Олег Ксаверович
View
4769 Технічні засоби комп'ютерних інформаційних систем Назаревич Олег Богданович -
4938 Технічно-проєктні розрахунки у харчовій промисловості канд. техн. наук, старший науковий співробітник
Лісовська Тетяна Олегівна
View
4292 Техноекологія та цивільна безпека канд. техн. наук, доцент
Пилипець Оксана Михайлівна
View
4291 Техноекологія та цивільна безпека PhD, Assoc. Prof.
Пилипець Оксана Михайлівна
View
3385 Техноекологія та цивільна безпека канд. техн. наук, доцент
Пилипець Оксана Михайлівна
View
3220 Техноекологія та цивільна безпека канд. техн. наук, доцент
Зварич Наталя Миколаївна
View
1625 Технології STMicroelectronics для управління технічними об'єктами Гладьо Сергій Володимирович -
4424 Технології вирощування сільськогосподарської продукції Хомик Надія Ігорівна -
2136 Технології високопродуктивних обчислень Пастух Олег Анатолійович -
5830 Технології документування інформації Потіха Оксана Богданівна -
5426 Технології зварювання плавленням, наплавлення та напилення Сенчишин Віктор Степанович -
4316 Технології інформаційного менеджменту канд. екон. наук, доцент
Матійчук Любомир Павлович
View
1862 Технології комп'ютерного проєктування Шимчук Григорій Валерійович View
2767 Технології менеджменту знань Шимчук Григорій Валерійович -
5846 Технології молочних продуктів спеціального призначення канд. техн. наук
Дацишин Катерина Євгенівна
View
4576 Технології обслуговування автотранспортних засобів Хорошун Роман Васильович View
4266 Технології підтримки прийняття рішень канд. соц. ком.
Липак Галина Ігорівна
View
2940 Технології проєктування комп'ютерних систем канд. техн. наук, доцент
Осухівська Галина Михайлівна
View
2049 Технології розподілених систем та паралельних обчислень канд. техн. наук, доцент
Назаревич Олег Богданович
View
4670 Технології розробки захищеного програмного забезпечення канд. техн. наук, доцент
Козак Руслан Орестович
View
4604 Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем Козак Руслан Орестович -
5715 Технології та обладнання обробки і зварювання деталей тиском (Частина 1) Радик Дмитро Леонідович -
1842 Технології та обладнання обробки і зварювання деталей тиском (частина 2) Береженко Богдан Миколайович View
692 Технології та устаткування машинобудівних виробництв Дичковський Михайло Григорович -
1035 Технології та устаткування машинобудівних виробництв канд. техн. наук, доцент
Комар Роман Васильович
View
5976 Технології та устаткування машинобудівних виробництв Дячун Андрій Євгенович -
678 Технологічна підготовка та організація виробництва канд. техн. наук, доцент
Ткаченко Ігор Григорович
View
3372 Технологічне забезпечення підприємств сільськогосподарського машинобудування канд. техн. наук, доцент
Олексюк Василь Петрович
View
4455 Технологічне обладнання консервної промисловості канд. техн. наук, доцент
Шинкарик Марія Миколаївна
View
228 Технологічне обладнання молочної промисловості канд. техн. наук, доцент
Шинкарик Марія Миколаївна
View
4698 Технологічне обладнання молочної промисловості Кравець Олег Ігорович -
47 Технологічне обладнання харчових виробництв канд. техн. наук, доцент
Ворощук Віктор Ярославович
View
5928 Технологічне обладнання харчових виробництв Стадник Ігор Ярославович -
5014 Технологічне обладнання хлібопекарського, макаронного, кондитерського та харчоконцентратного виробництв д-р техн. наук, професор
Стадник Ігор Ярославович
View
5924 Технологічне обладнання хлібопекарського виробництва Стадник Ігор Ярославович -
199 Технологічне обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв д-р техн. наук, професор
Стадник Ігор Ярославович
View
4869 Технологічне оснащення Дичковський Михайло Григорович -
4965 Технологічний і хімічний контроль виробництва борошняних, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів канд. біол. наук
Копчак Наталія Григорівна
View
3142 Технологічний і хімічний контроль виробництва молочних продуктів канд. техн. наук
Сторож Людмила Анатоліївна
View
5094 Технологічні основи електроніки канд. техн. наук, доцент
Дубиняк Тарас Степанович
View
339 Технологічні основи машинобудування канд. техн. наук, доцент
Радик Дмитро Леонідович
View
4650 Технологія автоматизованого виробництва канд. техн. наук, доцент
Паньків Марія Романівна
View
5023 Технологія борошномельного виробництва канд. техн. наук, доцент
Бейко Людмила Анатоліївна
View
1073 Технологія будівельного виробництва канд. техн. наук, доцент
Ковальчук Ярослав Олексійович
View
1434 Технологія виготовлення і складання дзеркальних антен -
1497 Технологія електротехнічного виробництва канд. техн. наук
Поталіцин Сергій Юрійович
View
2410 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство канд. техн. наук, доцент
Бодрова Людмила Гордіївна
View
666 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (розділ ТКМ) канд. техн. наук, доцент
Ковальчук Ярослав Олексійович
View
3132 Технологія машинобудування Пилипець Михайло Ількович -
3321 Технологія машинобудування канд. техн. наук, доцент
Паливода Юрій Євгенович
View
3061 Технологія молока і молочних продуктів канд. техн. наук, доцент
Крупа Ольга Миколаївна, Дацишин Катерина Євгенівна
View
347 Технологія обробки деталей тиском канд. техн. наук, доцент
Радик Дмитро Леонідович
View
1408 Технологія обробки типових деталей та складання машин канд. техн. наук, доцент
Паливода Юрій Євгенович; Дячун Андрій Євгенович
View
4419 Технологія оздоровчих харчових продуктів канд. пед. наук, доцент
Назарко Ірина Степанівна
View
1174 Технологія приладобудування канд. техн. наук, доцент
Дубиняк Тарас Степанович
View
3388 Технологія програмування Готович Володимир Анатолійович -
1301 Технологія проєктування та адміністрування баз даних і сховищ даних канд. техн. наук, доцент
Дмитрів Олена Романівна
View
593 Технологія ремонту та відновлення деталей машин Радик Дмитро Леонідович -
2735 Технологія складання і монтажу приладів Дерев'янко Василь Володимирович -
1074 Технологія та устаткування зварювання плавленням Сенчишин Віктор Степанович View
4940 Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів канд. техн. наук, доцент
Карпик Г.В., Лісовська Т.О.
View
506 Типові технологічні об'єкти і процеси автоматизованого виробництва д-р техн. наук, професор
Стухляк Петро Данилович
View
1261 Товарознавство Міщук Оксана Іванівна View
2439 Товарознавство сировини та матеріалів Міщук Оксана Іванівна View
5485 Торгівля та комерційна діяльність підприємницьких структур канд. екон. наук, доцент
Маркович Ірина Богданівна
View
5869 Торговельна логістика Нагорняк Ірина Степанівна -
5907 Точність верстатів та верстатних комплексів Крупа Володимир Васильович -
4532 Транспортна географія канд. техн. наук
Бабій Марія Василівна
View
3355 Транспортна телематика канд. екон. наук
Плекан Уляна Михайлівна
View
2942 Транспортне планування міст канд. техн. наук, доцент
Дзюра Володимир Олексійович
View
2595 Транспортне право канд. юрид. наук
Марценко Наталія Степанівна
View
4448 Транспортні засоби канд. техн. наук
Слободян Любомир Михайлович
View
4389 Транспортно-експедиційна діяльність канд. екон. наук
Плекан Уляна Михайлівна
View
1038 Трансфер технологій Нагорняк Галина Степанівна -
1891 Трейд - маркетинг канд. екон. наук, доцент
Рожко Наталія Ярославівна
View
5764 Туризмознавство Кузь Тетяна Іванівна -
4519 Туристичне країнознавство канд. екон. наук, доцент
Федишин Ірина Богданівна
View
5759 Туроперейтинг Шерстюк Роман Петрович -
1603 Українська мова (за професійним спрямуванням) канд. філол. наук, доцент
Назаревич Леся Тарасівна
View
2504 Українська мова (за професійним спрямуванням) Савчин Тетяна Олександрівна -
1475 Українська мова (за професійним спрямуванням) Равлів Ігор Петрович -
520 Українська мова (за професійним спрямуванням) Савчин Тетяна Олександрівна -
5779 Українська мова (підготовка до ЗНО) Микуляк Тетяна Іванівна -
1742 Управлінння проєктами інформатизації Гринчуцька Світлана Вікторівна -
4573 Управління IT-проєктами канд. техн. наук
Стадник Марія Андріївна
View
4516 Управління взаємовідносинами з клієнтами д-р екон. наук
Шерстюк Роман Петрович
View
1322 Управління витратами д-р екон. наук, доцент
Малюта Людмила Ярославівна
View
4635 Управління витратами та цінова політика д-р екон. наук, доцент
Малюта Людмила Ярославівна
View
5503 Управління дестинаціями в індустрії гостинності канд. екон. наук, доцент
Дудкін Павло Дмитрович
View
1593 Управління економічною безпекою підприємства д-р екон. наук, професор
Сороківська Олена Анатоліївна
View
1639 Управління змінами канд. екон. наук, доцент
Кужда Тетяна Іванівна
View
5012 Управління змінами в публічній організації канд. екон. наук, доцент
Кужда Тетяна Іванівна
View
4617 Управління інвестуванням в регіоні канд. екон. наук, доцент
Машлій Галина Богданівна
View
873 Управління інноваційними проєктами канд. екон. наук, доцент
Федишин Ірина Богданівна
View
1620 Управління інноваціями канд. техн. наук, доцент
Стойко Ігор Іванович
View
4357 Управління інформаційними зв'язками Гарматюк Оксана Олегівна -
2981 Управління інформаційною безпекою канд. техн. наук
Карташов Віталій Вікторович
View
1685 Управління ІТ-проєктами канд. техн. наук, доцент
Назаревич Олег Богданович
View
4278 Управління ІТ-проєктами канд. пед. наук, доцент
-Григорчук Л.І.
View
991 Управління конкурентоспроможністю канд. техн. наук, доцент
Стойко Ігор Іванович
View
4530 Управління ланцюгом постачань канд. техн. наук, доцент
Матвіїшин Анатолій Йосипович
View
4571 Управління ланцюгом постачань Навроцька Тетяна Дем'янівна View
4870 Управління маркетинговими комунікаціями канд. екон. наук, доцент
Федишин Ірина Богданівна
View
5497 Управління міжнародними проєктами канд. екон. наук, професор
Бакушевич Іванна Всеволодівна
View
1542 Управління персоналом канд. екон. наук, доцент
Гарматюк Оксана Олегівна
View
5534 Управління підприємницькими ризиками канд. екон. наук, доцент
Тимошик, Наталія Степанівна
View
1499 Управління потенціалом підприємства д-р екон. наук, професор
Кирич Наталія Богданівна
View
3157 Управління проєктами канд. екон. наук
Шведа Наталія Михайлівна
View
2193 Управління проєктами в готельно-ресторанному бізнесі канд. екон. наук, доцент
Федишин Ірина Богданівна
View
5480 Управління проєктами в публічній сфері канд. екон. наук
Шведа Наталія Михайлівна
View
4370 Управління проєктами з місцевого та регіонального розвитку канд. екон. наук, доцент
Струтинська Ірина Володимирівна
View
4616 Управління проєктами систем з електронного урядування Мацюк Олександр -
2772 Управління проєктами систем з консолідованою інформацією Шимчук Григорій Валерійович -
4577 Управління проєктами систем з консолідованою інформацією Назаревич Олег Богданович -
2123 Управління проєктами та ризиками в будівництві Мельник Лілія Миколаївна -
2938 Управління розвитком ІТ на основі бізнес-архітектури підприємства Шимчук Григорій Валерійович -
5884 Управління транспортними потоками Вовк Юрій Ярославович -
5942 Управління фінансами страхових компаній Винник Тетяна Михайлівна -
4846 Управління функціонуванням електроенергосистем канд. техн. наук
Наконечний Мирослав Степанович
View
2634 Управління якістю канд. техн. наук, доцент
Галущак Михайло Петрович
View
4341 Управління якістю продукції канд. екон. наук, доцент
Бажанова Наталія Володимирівна
View
5775 Управління якістю та безпечністю харчових продуктів канд. техн. наук, старший науковий співробітник
Лісовська Тетяна Олегівна, Кристинич Ірина Анатоліївна
View
1100 Управлінський консалтинг д-р екон. наук, професор
Кирич Наталія Богданівна
View
785 Управлінський облік канд. екон. наук, доцент
Марущак Леся Іванівна
View
4957 Устаткування для зварювання тиском Береженко Богдан Миколайович View
4501 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства канд. техн. наук, доцент
Нагорняк Галина Степанівна
View
5362 Фаховий семінар кафедри "Електричної інженерії" Тарасенко Микола Григорович -
2053 Фізика (вибрані розділи) канд. техн. наук
Сіткар Оксана Андріївна
View
5089 Фізика низькорозмірних систем канд. фіз.-мат. наук, доцент
Зелінський Ігор Микитович
View