Elective courses

ID Title Instructor Syllabus
2785 Комп'ютеризовані вимірювальні комплекси д-р техн. наук, професор
Паламар Михайло Іванович
View
315 Комп'ютерна візуалізація біосигналів Забитівський Василь Петрович -
94 Комп'ютерна візуалізація в медичній діагностиці канд. техн. наук, доцент
Яворська Євгенія Богданівна
View
636 Комп'ютерна графіка канд. техн. наук, доцент
Тотосько Олег Васильович
View
1068 Комп'ютерна графіка канд. техн. наук
Сеник Андрій Антонович
View
504 Комп'ютерна графіка і дизайн канд. техн. наук, доцент
Дмитрів Дмитро Володимирович
View
4490 КОМП'ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА д-р техн. наук, професор
Лупенко Анатолій Миколайович
View
1444 Комп'ютерна електроніка, схемотехніка і програмування Пастернак Юрій Володимирович View
1990 Комп'ютерна електроніка та схемотехніка д-р техн. наук, професор
Паламар Михайло Іванович
View
2095 КОМП'ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА ТА СХЕМОТЕХНІКА д-р техн. наук, професор
Лупенко Анатолій Миколайович
View
4527 Комп'ютерна криміналістика канд. юрид. наук
Муж Валерій Вікторович
View
1697 Комп'ютерна криптографія канд. техн. наук, доцент
Кінах Ярослав Ігорович
View
2401 Комп'ютерна логіка канд. техн. наук
Тиш Євгенія Володимирівна
View
3184 Комп'ютерна стеганографія д-р фіз.-мат. наук, доцент
Грод Іван Миколайовияч
View
1861 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів канд. техн. наук
Никитюк Вячеслав Вячеславович
View
3012 Комп'ютерне моделювання елементів конструкцій автомобілів канд. техн. наук, доцент
Пиндус Юрій Іванович
View
581 Комп'ютерні мережі Лобур Тарас Богданович View
582 Комп'ютерні мережі Лобур Тарас Богданович View
1531 Комп'ютерні мережі Марценко Сергій Володимирович -
2500 Комп'ютерні мережі канд. техн. наук, доцент
Микитишин Андрій Григорович
View
5665 Комп'ютерні мережі (КМ-2) канд. техн. наук, доцент
Микитишин Андрій Григорович
View
82 Комп'ютерні мережі та телекомунікації Хоміцький Богдан Володимирович -
4552 Комп’ютерні системи обробки текстової, графічної та мультимедійної інформації Назаревич Олег Богданович -
3090 Комп'ютерні системи канд. техн. наук, доцент
Шингера Наталія Ярославівна
View
4699 Комп'ютерні системи обробки текстової, графічної та мультимедійної інформації канд. техн. наук
Клендій Володимир Миколайович
View
4368 Комп'ютерні технології проєктування в енергетиці канд. техн. наук, доцент
Оробчук Богдан Ярославович
View
4274 Комп'ютерні технології проєктування електронних вузлів приладів д-р техн. наук, професор
Паламар Михайло Іванович
View
114 Комп'ютерно-інтегровані технології канд. техн. наук, доцент
Митник Микола Мирославович
View
2849 Комп'ютинг та обчислювальні методи в інженерії програмного забезпечення канд. техн. наук
Цуприк Галина Богданівна
View
470 Комплексна безпека інформаційних мережевих систем канд. техн. наук, доцент
Микитишин Андрій Григорович
View
672 Комплексна безпека інформаційних мережевих систем канд. техн. наук, доцент
Луцків Андрій Мирославович
View
4509 Комплексний аналіз діяльності підприємства д-р екон. наук, доцент
Мельник Лілія Миколаївна
View
2701 Комплексні системи захисту інформації:проєктування, впровадження, супровід канд. юрид. наук
Муж Валерій Вікторович
View
5091 Компоненти мікро- та нанотехніки канд. техн. наук
Стрембіцький Михайло Олексійович
View
4262 Компоновки верстатів та верстатних комплексів д-р техн. наук, професор
Луців Ігор Володимирович
View
1688 Комунікативний менеджмент канд. екон. наук, доцент
Гарматюк Оксана Олегівна
View
1770 Конкурентоспроможність підприємства канд. екон. наук, доцент
Голда Надія Михайлівна
View
3022 Конкурентоспроможність підприємства канд. екон. наук, доцент
Артеменко Людмила Борисівна
View
2774 Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань канд. техн. наук
Никитюк Вячеслав Вячеславович
View
1834 Конструкції з дерева та пластмас канд. техн. наук
Чорномаз Наталія Юріївна
View
5079 Конструювання мікроприладів Наконечний Юрій Іванович View
1328 Конструювання обладнання харчових виробництв д-р техн. наук, професор
Стадник Ігор Ярославович
View
1754 Конструювання приладів Наконечний Юрій Іванович View
1737 Конструювання програмного забезпечення канд. техн. наук, доцент
Михалик Дмитро Михайлович
View
1280 Конструювання та технологія радіоелектронних засобів Паляниця Юрій Богданович View
5844 Контролінг канд. екон. наук, доцент
Королюк Тетяна Миколаївна
View
2389 Контроль якості зварювання Мариненко Сергій Юрійович -
3300 Конфліктологія Сівчук Петро Іванович View
1069 Корпоративне управління д-р екон. наук, професор
Сороківська Олена Анатоліївна
View
1884 Корпоративні інформаційні системи Дмитрів Дмитро Володимирович -
4814 Креативний менеджмент канд. екон. наук, доцент
Островська Галина Йосипівна
View
5196 Критеріальна оцінка міцності зварних конструкцій сільськогосподарських машин канд. техн. наук, доцент
Сташків Микола Ярославович
View
2551 Крос-платформне програмування канд. техн. наук
Готович Володимир Анатолійович
View
4514 Кухні народів світу канд. екон. наук, доцент
Островська Галина Йосипівна
View
4242 Лабораторний практикум з теорії прийняття рішень канд. фіз.-мат. наук, доцент
Гром'як Роман Сильвестрович
View
4929 Лабораторно-аналітична техніка канд. мед. наук, доцент
Гевко Олена Василівна
View
2235 Лідерство і організаційна поведінка канд. екон. наук, доцент
Мосій Ольга Бориславівна
View
917 Логістика д-р екон. наук, професор
Якимишин Лілія Ярославівна
View
1304 Логістика д-р екон. наук, доцент
Малюта Людмила Ярославівна
View
2890 Логістика канд. техн. наук
Кучвара Іван Миколайович
View
3200 Логістика канд. екон. наук, доцент
Дудкін Павло Дмитрович
View
2148 Логістика та бази даних міжнародних перевезень Дмитрів Дмитро Володимирович -
5561 Логістична підтримка інноваційної діяльності Якимишин Лілія Ярославівна -
4480 Логістичне обслуговування д-р екон. наук, професор
Якимишин Лілія Ярославівна
View
4547 Логістичні системи на транспорті канд. техн. наук
Кучвара Іван Миколайович
View
2062 Людино-машинна взаємодія Пастух Олег Анатолійович -
3248 Макро- та мікроекономіка д-р екон. наук, професор
Мариненко Наталія Юріївна
View
770 Маркетинг інновацій Вовк Юрій Ярославович -
878 Маркетинг інновацій канд. екон. наук, доцент
Оксентюк Богдана Андріївна
View
1003 Маркетинг послуг канд. екон. наук, доцент
Голда Надія Михайлівна
View
4962 МАРКЕТИНГ ПРОДАЖ канд. екон. наук, доцент
Краузе Ольга Ігорівна
View
988 Маркетинг промислового підприємства канд. екон. наук, доцент
Краузе Ольга Ігорівна
View
996 Маркетинг у банках Фалович Володимир Андрійович -
4956 Маркетинг у соціальних мережах канд. екон. наук, доцент
Піняк Ірина Любомирівна
View
3148 МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ канд. екон. наук, доцент
Піняк Ірина Любомирівна
View
877 Маркетингова товарна політика канд. екон. наук, доцент
Оксентюк Богдана Андріївна
View
942 Маркетингове моделювання канд. екон. наук, доцент
Голда Надія Михайлівна
View
856 Маркетингове планування канд. екон. наук, доцент
Семенюк Світлана Богданівна
View
4766 Маркетингове ціноутворення Рожко Наталія Ярославівна -
929 Маркетингове ціноутворення канд. екон. наук, доцент
Бурліцька Оксана Петрівна
View
2742 Маркетинг канд. екон. наук, доцент
Шпилик Світлана Василівна
View
4961 МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ канд. екон. наук, доцент
Краузе Ольга Ігорівна
View
1036 Маркетинговий менеджмент д-р екон. наук, доцент
Рожко Наталія Ярославівна
View
859 Маркетингові дослідження д-р екон. наук, доцент
Фалович Володимир Андрійович
View
1362 Маркетингові комунікації д-р екон. наук, доцент
Фалович володимир Андрійович
View
896 Маркетинг канд. екон. наук, доцент
Піняк Ірина Любомирівна
View
2028 Математико-статистичні методи в психології д-р техн. наук, професор
Ясній Олег Петрович
View
1568 Математичне забезпечення комп'ютерних систем та мереж д-р техн. наук, професор
Лупенко Сергій Анатолійович
View
4885 Математичне моделюванння транспортних процесів канд. фіз.-мат. наук, доцент
Шелестовськи Борис Григорович
View
4886 Математичне моделювання будівельних об'єктів канд. фіз.-мат. наук, доцент
Шелестовський Борис Григорович
View
1352 Математичне моделювання в науково-технічних дослідженнях канд. фіз.-мат. наук, доцент
Бойко Ігор Володимирович
View
1540 Математичне моделювання і оптимізація автоматизованих виробничих систем канд. техн. наук, доцент
Дмитрів Олена Романівна
View
2494 Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ Гащин Надія Богданівна -
1424 Математичне моделювання канд. техн. наук, доцент
Яворська Мирослава Іванівна
View
4797 Математичне моделювання об'єктів галузевого машинобудування канд. техн. наук
Ворощук Віктор Ярославович
View
705 Математичне моделювання об'єктів галузевого машинобудування (частина 2; 7-й семестр) канд. техн. наук, доцент
Шанайда Володимир Васильович
View
5701 Математичне моделювання об’єктів галузевого машинобудування Ворощук Віктор Ярославович -
1423 Математичне моделювання приладів і систем Яворська Мирослава Іванівна View
2265 Математичне моделювання процесів та обладнання харчових виробництв д-р техн. наук, професор
Вітенько Тетяна Миколаївна
View
2070 Математичне моделювання систем, пристроїв та комплексів канд. фіз.-мат. наук, доцент
Валяшек Володимир Богданович
View
3159 Математичне моделювання систем, пристроїв та комплексів Драґан Ярослав Петрович -
5669 Математичне моделювання технічних систем канд. техн. наук, доцент
Федак Сергій Ігнатович
View
4884 Математичне моделювання технологічних процесів харчової промисловості канд. техн. наук, доцент
Романюк Леонід Антонович
View
2831 Математичне та комп'ютерне моделювання медтехніки канд. техн. наук, доцент
Шадріна Галина Михайлівна
View
1008 Математичні задачі електроенергетики канд. техн. наук, доцент
Буняк Олег Андронікович
View
1550 Математичні методи в менеджменті і маркетингу Гарматій Наталія Михайлівна -
5482 Математичні методи дослідження операцій Поливана Уляна Василівна View
4900 Математичні методи дослідження операцій канд. техн. наук, доцент
Козбур Галина Володимирівна
View
4889 Математичні методи наукових досліджень канд. фіз.-мат. наук, доцент
Габрусєв Григорій Валерійович
View
4888 Математичні методи розрахунків в електроенергетиці канд. фіз.-мат. наук, доцент
Габрусєв Григорій Валерійович
View
444 Математичні методи розрахунків у машинобудуванні канд. техн. наук, доцент
Федак Сергій Ігнатович
View
5679 Математичні моделі верстатно-інструментальних систем Кобельник Володимир Романович -
737 Матеріалознавство канд. техн. наук, доцент
Крамар Галина Михайлівна
View
1519 Матеріалознавство канд. техн. наук, доцент
Крамар Галина Михайлівна
View
4830 Матеріалознавство та біосумісність матеріалів канд. техн. наук, доцент
Коваль Ігор Володимирович
View
1119 Машини та обладнання для тваринництва канд. техн. наук, доцент
Хомик Надія Ігорівна
View
2479 Медикобіологічні дослідження канд. техн. наук
Паляниця Юрій Богданович
View
1196 Медичні апаратно-програмні комплекси канд. техн. наук, доцент
Хвостівський Микола Орестович
View
3338 Медичні комплекси та системи Бачинський Михайло Володимирович -
4254 Менеджмент і підприємництво канд. екон. наук, доцент
Владимир Ольга Михайлівна
View
3375 Менеджмент і підприємництво канд. екон. наук, доцент
Мосій Ольга Бориславівна
View
911 Менеджмент канд. екон. наук, доцент
Кужда Тетяна Іванівна
View
843 Менеджмент організацій Гевко Іван Богданович -
3063 Менеджмент програмних проєктів Апостол Василь Степанович -
1623 Менеджмент проєктів програмного забезпечення канд. техн. наук, доцент
Кінах Ярослав Ігорович
View
4947 Мережеве програмування д-р техн. наук, професор
Ясній Олег Петрович
View
3004 Мережі зв'язку канд. техн. наук, доцент
Дунець Василь Любомирович
View
1964 Мережі передачі даних Чайковський Андрій Вікторович -
944 Мерчандайзинг канд. екон. наук, доцент
Бурліцька Оксана Петрівна
View
4659 Металеві конструкції Грицеляк Роман Володимирович View
2518 Металообробне обладнання Кобельник Володимир Романович -
1143 Металургійні основи зварювання Лазарюк Валерій Володимирович -
5086 Методи діагностики та аналізу мікро- і наноструктур канд. техн. наук, доцент
Дубиняк Тарас Степанович
View
5698 Методи дослідження матеріалів і покритів Підгурський Микола Іванович -
1282 Методи і засоби автоматизованого контролю канд. техн. наук
Стрембіцький Михайло Олексійович
View
1175 Методи і засоби вимірювання механічних величин канд. техн. наук, доцент
Дубиняк Тарас Степанович
View
4607 Методи моделювання процесів та систем д-р техн. наук, професор
Паламар Михайло Іванович
View
3149 Методи обліку і калькулювання витрат канд. екон. наук, доцент
Марущак Леся Іванівна
View
1425 Методи обробки вимірювальної інформації канд. техн. наук, доцент
Яворська Мирослава Іванівна
View
2058 Методи оптимального управління в економіці Гарматій Наталія Михайлівна -
2972 Методи оптимізації обробки результатів експериментів на автомобільному транспорті д-р техн. наук, професор
РогатинськийРоман Михайлович
View
5654 Методи оптимізації та компютерного моделювання Рогатинський Роман Михайлович -
4672 Методи побудови і аналізу криптосистем канд. техн. наук, доцент
Загородна Наталія Володимирівна
View
747 Методи прийняття управлінських рішень д-р екон. наук, професор
Сороківська Олена Анатоліївна
View
5201 Методи прогнозування ресурсу роботи сільськогосподарських машин Олексюк Василь Петрович View
2372 Методи та засоби відбору інформації від біооб’єктів д-р техн. наук, професор
Ткачук Роман Андрійович
View
2622 Методи та засоби інтеграції даних канд. екон. наук, доцент
Матійчук Любомир Павлович
View
1441 Методи та засоби реєстрації та відтворення інформації канд. техн. наук, доцент
Яворська Мирослава Іванівна
View
2569 Методи та програмні засоби ідентифікації систем Грицик Володимир Володимирович -
4253 Методи та програмні засоби ідентифікації систем канд. техн. наук, доцент
Кінах Ярослав Ігорович
View
4808 Методи та системи підтримки прийняття рішень д-р техн. наук, професор
Карпінський Микола
View
759 Методи та системи штучного інтелекту канд. техн. наук, доцент
Назаревич Олег Богданович
View
4678 Методи та системи штучного інтелекту канд. техн. наук
Стадник Марія Андріївна
View
430 Методика медикобіологічного дослідження канд. мед. наук, доцент
Гевко Олена Василівна
View
2973 Методології аудиту захищеності інформаційних комп'ютерних систем канд. пед. наук
Сіткар Тарас Вікторович
View
2795 Методологія наукових досліджень д-р екон. наук, професор
Панухник Олена Віталіївна
View
3165 Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці Рогатинський Роман Михайлович -
883 Методологія наукових досліджень в маркетингу канд. екон. наук, доцент
Оксентюк Богдана Андріївна
View
5737 Методологія та логіка наукових досліджень Стрембіцький Михайло Олексійович -
2630 Методологія та організація наукових досліджень канд. екон. наук, доцент
Білоус Ольга Степанівна
View
2803 Методологія та організація наукових досліджень канд. техн. наук, доцент
Дедів Ірина Юріївна
View
361 Методологія та організація наукових досліджень канд. техн. наук, доцент
Хвостівський Микола Орестович
View
1039 Методологія та організація наукових досліджень канд. екон. наук, доцент
Федишин Ірина Богданівна
View
1388 Методологія та організація наукових досліджень канд. техн. наук, доцент
Осухівська Галина Михайлівна
View
1704 Методологія та технологія створення складних програмних систем Кінах Ярослав Ігорович -
4768 Метрологічне забезпечення приладових систем Наконечний Юрій Іванович -
2187 Метрологія Апостол Юрій Орестович View
2292 Метрологія д-р техн. наук, професор
Ткачук Роман Андрійович
View
243 Метрологія, технологічні вимірювання та прилади Шовкун Олександр Павлович View
3231 Метрологія і стандартизація Апостол Юрій Орестович -
3046 Метрологія та взаємозамінність Апостол Юрій Орестович -
4843 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка д-р техн. наук, професор
Паламар Михайло Іванович
View
5677 Механіка процесів різання Кривий Петро Дмитрович -
5472 Механіка рідин і газів, гідро - та пневмопривід канд. техн. наук, доцент
Каспрук Володимир Богданович
View
4682 Механіка руйнування матеріалів і конструкцій д-р техн. наук, професор
Ясній Петро Володимирович
View
1252 Механіка руйнування доктор філософії, доцент
Ясній Володимир Петрович
View
1937 Механіка руйнування будівельних конструкцій канд. техн. наук, доцент
Федак Сергій Ігнатович
View
3122 Механіка руйнування Пиндус Юрій Іванович -
441 Механічна обробка матеріалів та технології виготовлення типових деталей харчових машин канд. техн. наук, доцент
Пилипець Оксана Михайлівна
View
548 Механічна обробка матеріалів та технології виготовлення типових деталей харчових машин канд. техн. наук, доцент
Пилипець
View
3181 Митне право канд. юрид. наук
Марценко Наталія Степанівна
View
920 Міжнародна готельна індустрія д-р екон. наук, доцент
Малюта Людмила Ярославівна
View
351 Міжнародна економіка канд. екон. наук, доцент
Дячун Ольга Дмитрівна
View
4986 Міжнародна економічна інтеграція канд. екон. наук
Мартиняк Ірина Олександрівна
View
3227 Міжнародне підприємництво д-р екон. наук, доцент
Крамар Ірина Юріївна
View
1820 Міжнародний маркетинг канд. екон. наук, доцент
Оксентюк Богдана Андріївна
View
1782 Міжнародний менеджмент канд. екон. наук, доцент
Зяйлик Марія Федорівна
View
5766 Міжнародний ринок індустрії гостинності Малюта Людмила Ярославівна -
3190 Міжнародні перевезення канд. техн. наук, доцент
Матвіїшин Анатолій Йосипович
View
2600 Міжнародні фінанси д-р екон. наук, доцент
Крамар Ірина Юріївна
View
5092 Мікро- та наносистеми з програмованими структурами Пастернак Юрій Володимирович View
4792 Мікробіологія виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів д-р біол. наук, професор
Кухтин Микола Дмитрович
View
2590 Мікробіологія молока і молочних продуктів д-р біол. наук, професор
Кухтин Микола Дмитрович
View
4744 Мікропроцесори в телекомунікаційних системах Лесів Володимир Васильович View
1164 Мікропроцесорна техніка д-р техн. наук, професор
Паламар Михайло Іванович
View
1287 МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА д-р техн. наук, професор
Лупенко Анатолій Миколайович
View
2835 Мікропроцесорна техніка канд. техн. наук
Паляниця Юрій Богданович
View
5088 Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації канд. техн. наук, доцент
Чайковський Андрій Вікторович
View
95 Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації канд. техн. наук, доцент
Медвідь Володимир Романович
View
2757 Місцеві фінанси Федотова Яна Геннадіївна -