Elective courses

ID Title Instructor Syllabus
5091 Компоненти мікро- та нанотехніки канд. техн. наук
Стрембіцький Михайло Олексійович
View
4262 Компоновки верстатів та верстатних комплексів д-р техн. наук, професор
Луців Ігор Володимирович
View
1688 Комунікативний менеджмент канд. екон. наук, доцент
Гарматюк Оксана Олегівна
View
1770 Конкурентоспроможність підприємства канд. екон. наук, доцент
Голда Надія Михайлівна
View
3022 Конкурентоспроможність підприємства канд. екон. наук, доцент
Артеменко Людмила Борисівна
View
2774 Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань канд. техн. наук
Никитюк Вячеслав Вячеславович
View
1834 Конструкції з дерева та пластмас канд. техн. наук
Чорномаз Наталія Юріївна
View
979 Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин канд. техн. наук, доцент
Бабій Андрій Васильович
View
5079 Конструювання мікроприладів Наконечний Юрій Іванович View
1328 Конструювання обладнання харчових виробництв д-р техн. наук, професор
Стадник Ігор Ярославович
View
1754 Конструювання приладів Наконечний Юрій Іванович View
1737 Конструювання програмного забезпечення канд. техн. наук, доцент
Михалик Дмитро Михайлович
View
1280 Конструювання та технологія радіоелектронних засобів Мишковець Олександр Пилипович View
5844 Контролінг канд. екон. наук, доцент
Королюк Тетяна Миколаївна
View
2389 Контроль якості зварювання Мариненко Сергій Юрійович -
3300 Конфліктологія Сівчук Петро Іванович View
1069 Корпоративне управління д-р екон. наук, професор
Сороківська Олена Анатоліївна
View
1884 Корпоративні інформаційні системи Дмитрів Дмитро Володимирович -
4814 Креативний менеджмент канд. екон. наук, доцент
Островська Галина Йосипівна
View
5196 Критеріальна оцінка міцності зварних конструкцій сільськогосподарських машин канд. техн. наук, доцент
Сташків Микола Ярославович
View
2551 Крос-платформне програмування канд. техн. наук
Готович Володимир Анатолійович
View
4514 Кухні народів світу канд. екон. наук, доцент
Островська Галина Йосипівна
View
4242 Лабораторний практикум з теорії прийняття рішень канд. фіз.-мат. наук, доцент
Гром'як Роман Сильвестрович
View
4929 Лабораторно-аналітична техніка канд. мед. наук, доцент
Гевко Олена Василівна
View
2235 Лідерство і організаційна поведінка канд. екон. наук, доцент
Мосій Ольга Бориславівна
View
2148 Логістика та бази даних міжнародних перевезень Дмитрів Дмитро Володимирович -
3200 Логістика канд. екон. наук, доцент
Дудкін Павло Дмитрович
View
2890 Логістика канд. техн. наук
Кучвара Іван Миколайович
View
1304 Логістика д-р екон. наук, доцент
Малюта Людмила Ярославівна
View
917 Логістика д-р екон. наук, професор
Якимишин Лілія Ярославівна
View
5561 Логістична підтримка інноваційної діяльності Якимишин Лілія Ярославівна -
4480 Логістичне обслуговування д-р екон. наук, професор
Якимишин Лілія Ярославівна
View
4547 Логістичні системи на транспорті канд. техн. наук
Кучвара Іван Миколайович
View
2062 Людино-машинна взаємодія Пастух Олег Анатолійович -
3248 Макро- та мікроекономіка д-р екон. наук, професор
Мариненко Наталія Юріївна
View
770 Маркетинг інновацій Вовк Юрій Ярославович -
878 Маркетинг інновацій канд. екон. наук, доцент
Оксентюк Богдана Андріївна
View
1003 Маркетинг послуг канд. екон. наук, доцент
Голда Надія Михайлівна
View
4962 МАРКЕТИНГ ПРОДАЖ канд. екон. наук, доцент
Краузе Ольга Ігорівна
View
988 Маркетинг промислового підприємства канд. екон. наук, доцент
Краузе Ольга Ігорівна
View
996 Маркетинг у банках Фалович Володимир Андрійович -
4956 Маркетинг у соціальних мережах канд. екон. наук, доцент
Піняк Ірина Любомирівна
View
3148 МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ канд. екон. наук, доцент
Піняк Ірина Любомирівна
View
877 Маркетингова товарна політика канд. екон. наук, доцент
Оксентюк Богдана Андріївна
View
942 Маркетингове моделювання канд. екон. наук, доцент
Голда Надія Михайлівна
View
856 Маркетингове планування канд. екон. наук, доцент
Семенюк Світлана Богданівна
View
929 Маркетингове ціноутворення канд. екон. наук, доцент
Бурліцька Оксана Петрівна
View
4766 Маркетингове ціноутворення Рожко Наталія Ярославівна -
4961 МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ канд. екон. наук, доцент
Краузе Ольга Ігорівна
View
1036 Маркетинговий менеджмент д-р екон. наук, доцент
Рожко Наталія Ярославівна
View
859 Маркетингові дослідження д-р екон. наук, доцент
Фалович Володимир Андрійович
View
1362 Маркетингові комунікації д-р екон. наук, доцент
Фалович володимир Андрійович
View
2742 Маркетинг канд. екон. наук, доцент
Шпилик Світлана Василівна
View
896 Маркетинг канд. екон. наук, доцент
Піняк Ірина Любомирівна
View
2028 Математико-статистичні методи в психології д-р техн. наук, професор
Ясній Олег Петрович
View
1568 Математичне забезпечення комп'ютерних систем та мереж д-р техн. наук, професор
Лупенко Сергій Анатолійович
View
4885 Математичне моделюванння транспортних процесів канд. фіз.-мат. наук, доцент
Шелестовськи Борис Григорович
View
4886 Математичне моделювання будівельних об'єктів канд. фіз.-мат. наук, доцент
Шелестовський Борис Григорович
View
1352 Математичне моделювання в науково-технічних дослідженнях канд. фіз.-мат. наук
Бойко Ігор Володимирович
View
1540 Математичне моделювання і оптимізація автоматизованих виробничих систем канд. техн. наук, доцент
Дмитрів Олена Романівна
View
2494 Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ Гащин Надія Богданівна -
5701 Математичне моделювання об’єктів галузевого машинобудування Ворощук Віктор Ярославович -
705 Математичне моделювання об'єктів галузевого машинобудування канд. техн. наук, доцент
Шанайда Володимир Васильович
View
4797 Математичне моделювання об'єктів галузевого машинобудування канд. техн. наук
Ворощук Віктор Ярославович
View
1423 Математичне моделювання приладів і систем Яворська Мирослава Іванівна View
1424 Математичне моделювання канд. техн. наук, доцент
Яворська Мирослава Іванівна
View
2265 Математичне моделювання процесів та обладнання харчових виробництв д-р техн. наук, професор
Вітенько Тетяна Миколаївна
View
2070 Математичне моделювання систем, пристроїв та комплексів канд. фіз.-мат. наук, доцент
Валяшек Володимир Богданович
View
3159 Математичне моделювання систем, пристроїв та комплексів Драґан Ярослав Петрович -
5669 Математичне моделювання технічних систем канд. техн. наук, доцент
Федак Сергій Ігнатович
View
4884 Математичне моделювання технологічних процесів харчової промисловості канд. техн. наук, доцент
Романюк Леонід Антонович
View
2831 Математичне та комп'ютерне моделювання медтехніки канд. техн. наук, доцент
Шадріна Галина Михайлівна
View
1008 Математичні задачі електроенергетики канд. техн. наук, доцент
Буняк Олег Андронікович
View
1550 Математичні методи в менеджменті і маркетингу Гарматій Наталія Михайлівна -
4900 Математичні методи дослідження операцій канд. техн. наук, доцент
Козбур Галина Володимирівна
View
5482 Математичні методи дослідження операцій Поливана Уляна Василівна View
4889 Математичні методи наукових досліджень канд. фіз.-мат. наук, доцент
Габрусєв Григорій Валерійович
View
4888 Математичні методи розрахунків в електроенергетиці канд. фіз.-мат. наук, доцент
Габрусєв Григорій Валерійович
View
444 Математичні методи розрахунків у машинобудуванні канд. техн. наук, доцент
Федак Сергій Ігнатович
View
5679 Математичні моделі верстатно-інструментальних систем Кобельник Володимир Романович -
737 Матеріалознавство канд. техн. наук, доцент
Крамар Галина Михайлівна
View
1519 Матеріалознавство канд. техн. наук, доцент
Крамар Галина Михайлівна
View
4830 Матеріалознавство та біосумісність матеріалів канд. техн. наук, доцент
Коваль Ігор Володимирович
View
1119 Машини та обладнання для тваринництва канд. техн. наук, доцент
Хомик Надія Ігорівна
View
2479 Медикобіологічні дослідження канд. техн. наук
Паляниця Юрій Богданович
View
3338 Медичні комплекси та системи Бачинський Михайло Володимирович -
911 Менеджмент канд. екон. наук, доцент
Кужда Тетяна Іванівна
View
3375 Менеджмент і підприємництво канд. екон. наук, доцент
Мосій Ольга Бориславівна
View
4254 Менеджмент і підприємництво канд. екон. наук, доцент
Владимир Ольга Михайлівна
View
843 Менеджмент організацій Гевко Іван Богданович -
3063 Менеджмент програмних проєктів Апостол Василь Степанович -
1623 Менеджмент проєктів програмного забезпечення канд. техн. наук, доцент
Кінах Ярослав Ігорович
View
4947 Мережеве програмування д-р техн. наук, професор
Ясній Олег Петрович
View
3004 Мережі зв'язку канд. техн. наук, доцент
Дунець Василь Любомирович
View
1964 Мережі передачі даних Чайковський Андрій Вікторович -
944 Мерчандайзинг канд. екон. наук, доцент
Бурліцька Оксана Петрівна
View
4659 Металеві конструкції Грицеляк Роман Володимирович View
2518 Металообробне обладнання Кобельник Володимир Романович -
1143 Металургійні основи зварювання Лазарюк Валерій Володимирович -
5086 Методи діагностики та аналізу мікро- і наноструктур канд. техн. наук, доцент
Дубиняк Тарас Степанович
View
5698 Методи дослідження матеріалів і покритів Підгурський Микола Іванович -
1282 Методи і засоби автоматизованого контролю канд. техн. наук
Стрембіцький Михайло Олексійович
View
1175 Методи і засоби вимірювання механічних величин канд. техн. наук, доцент
Дубиняк Тарас Степанович
View
4607 Методи моделювання процесів та систем д-р техн. наук, професор
Паламар Михайло Іванович
View
3149 Методи обліку і калькулювання витрат канд. екон. наук, доцент
Марущак Леся Іванівна
View
1425 Методи обробки вимірювальної інформації канд. техн. наук, доцент
Яворська Мирослава Іванівна
View
2058 Методи оптимального управління в економіці Гарматій Наталія Михайлівна -
2972 Методи оптимізації обробки результатів експериментів на автомобільному транспорті д-р техн. наук, професор
РогатинськийРоман Михайлович
View
5654 Методи оптимізації та компютерного моделювання Рогатинський Роман Михайлович -
4672 Методи побудови і аналізу криптосистем канд. техн. наук, доцент
Загородна Наталія Володимирівна
View
747 Методи прийняття управлінських рішень д-р екон. наук, професор
Сороківська Олена Анатоліївна
View
5201 Методи прогнозування ресурсу роботи сільськогосподарських машин Олексюк Василь Петрович View
2372 Методи та засоби відбору інформації від біооб’єктів д-р техн. наук, професор
Ткачук Роман Андрійович
View
2622 Методи та засоби інтеграції даних канд. екон. наук, доцент
Матійчук Любомир Павлович
View
1441 Методи та засоби реєстрації та відтворення інформації канд. техн. наук, доцент
Яворська Мирослава Іванівна
View
2569 Методи та програмні засоби ідентифікації систем Грицик Володимир Володимирович -
4253 Методи та програмні засоби ідентифікації систем канд. техн. наук, доцент
Кінах Ярослав Ігорович
View
4808 Методи та системи підтримки прийняття рішень д-р техн. наук, професор
Карпінський Микола
View
759 Методи та системи штучного інтелекту канд. техн. наук, доцент
Назаревич Олег Богданович
View
4678 Методи та системи штучного інтелекту канд. техн. наук
Стадник Марія Андріївна
View
430 Методика медикобіологічного дослідження канд. мед. наук, доцент
Гевко Олена Василівна
View
2973 Методології аудиту захищеності інформаційних комп'ютерних систем канд. пед. наук
Сіткар Тарас Вікторович
View
2795 Методологія наукових досліджень д-р екон. наук, професор
Панухник Олена Віталіївна
View
3165 Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці Рогатинський Роман Михайлович -
883 Методологія наукових досліджень в маркетингу канд. екон. наук, доцент
Оксентюк Богдана Андріївна
View
5737 Методологія та логіка наукових досліджень Стрембіцький Михайло Олексійович -
361 Методологія та організація наукових досліджень канд. техн. наук, доцент
Хвостівський Микола Орестович
View
1039 Методологія та організація наукових досліджень канд. екон. наук, доцент
Федишин Ірина Богданівна
View
1388 Методологія та організація наукових досліджень канд. техн. наук, доцент
Осухівська Галина Михайлівна
View
2630 Методологія та організація наукових досліджень канд. екон. наук, доцент
Білоус Ольга Степанівна
View
2803 Методологія та організація наукових досліджень канд. техн. наук, доцент
Дедів Ірина Юріївна
View
1704 Методологія та технологія створення складних програмних систем Кінах Ярослав Ігорович -
4768 Метрологічне забезпечення приладових систем Наконечний Юрій Іванович -
2292 Метрологія д-р техн. наук, професор
Ткачук Роман Андрійович
View
243 Метрологія, технологічні вимірювання та прилади Шовкун Олександр Павлович View
3231 Метрологія і стандартизація Апостол Юрій Орестович -
3046 Метрологія та взаємозамінність Апостол Юрій Орестович -
4843 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка д-р техн. наук, професор
Паламар Михайло Іванович
View
2187 Метрологія Апостол Юрій Орестович View
5677 Механіка процесів різання Кривий Петро Дмитрович -
5472 Механіка рідин і газів, гідро - та пневмопривід канд. техн. наук, доцент
Каспрук Володимир Богданович
View
1937 Механіка руйнування будівельних конструкцій канд. техн. наук, доцент
Федак Сергій Ігнатович
View
4682 Механіка руйнування матеріалів і конструкцій д-р техн. наук, професор
Ясній Петро Володимирович
View
3122 Механіка руйнування Пиндус Юрій Іванович -
1252 Механіка руйнування доктор філософії, доцент
Ясній Володимир Петрович
View
441 Механічна обробка матеріалів та технології виготовлення типових деталей харчових машин канд. техн. наук, доцент
Пилипець Оксана Михайлівна
View
548 Механічна обробка матеріалів та технології виготовлення типових деталей харчових машин канд. техн. наук, доцент
Пилипець
View
3181 Митне право канд. юрид. наук
Марценко Наталія Степанівна
View
920 Міжнародна готельна індустрія д-р екон. наук, доцент
Малюта Людмила Ярославівна
View
351 Міжнародна економіка канд. екон. наук, доцент
Дячун Ольга Дмитрівна
View
4986 Міжнародна економічна інтеграція канд. екон. наук
Мартиняк Ірина Олександрівна
View
3227 Міжнародне підприємництво д-р екон. наук, доцент
Крамар Ірина Юріївна
View
1820 Міжнародний маркетинг канд. екон. наук, доцент
Оксентюк Богдана Андріївна
View
1782 Міжнародний менеджмент канд. екон. наук, доцент
Зяйлик Марія Федорівна
View
5766 Міжнародний ринок індустрії гостинності Малюта Людмила Ярославівна -
3190 Міжнародні перевезення канд. техн. наук, доцент
Матвіїшин Анатолій Йосипович
View
2600 Міжнародні фінанси д-р екон. наук, доцент
Крамар Ірина Юріївна
View
5092 Мікро- та наносистеми з програмованими структурами Пастернак Юрій Володимирович View
5866 Мікробіологічні процеси в технологіях харчових продуктів д-р біол. наук, професор
Кухтин Микола Дмитрович
View
4792 Мікробіологія виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів д-р біол. наук, професор
Кухтин Микола Дмитрович
View
2590 Мікробіологія молока і молочних продуктів д-р біол. наук, професор
Кухтин Микола Дмитрович
View
4744 Мікропроцесори в телекомунікаційних системах Лесів Володимир Васильович View
1164 Мікропроцесорна техніка д-р техн. наук, професор
Паламар Михайло Іванович
View
1287 МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА д-р техн. наук, професор
Лупенко Анатолій Миколайович
View
2835 Мікропроцесорна техніка канд. техн. наук
Паляниця Юрій Богданович
View
5088 Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації канд. техн. наук, доцент
Чайковський Андрій Вікторович
View
95 Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації канд. техн. наук, доцент
Медвідь Володимир Романович
View
1361 Місцеві фінанси канд. екон. наук
Подвірна Тетяна Володимирівна
View
2757 Місцеві фінанси Федотова Яна Геннадіївна -
5422 Міцність, ресурс і безпека машин та конструкцій д-р техн. наук, професор
Підгурський Микола Іванович
View
4479 Мова навчання (українська) Мацюк Галина Ростиславівна View
2328 Моделі, технології проєктування та управління інформаційних систем канд. техн. наук, доцент
Мацюк Олександр Васильович
View
2428 Моделі економічної динаміки Гарматій Наталія Михайлівна -
5312 Моделі та алгоритми опрацювання сигналів Приймак Микола Володимирович -
2581 Моделі та методи забезпечення якості інформаційних управляючих систем д-р техн. наук, професор
Пасічник Володимир Володимирович
View
2819 Моделювання біомедичних процесів та сигналів канд. техн. наук, доцент
Яворська Євгенія Богданівна
View
5085 Моделювання в електроніці канд. техн. наук, доцент
Яворська Мирослава Іванівна
View
5642 Моделювання діяльності на страховому ринку канд. екон. наук, доцент
Тимошик, Наталія Степанівна
View
1598 Моделювання економіки канд. екон. наук
Гарматій Наталія Михайлівна
View
1903 Моделювання економічної динаміки Гарматій Наталія Михайлівна -
1773 Моделювання інвестиційних процесів канд. екон. наук
Гарматій Наталія Михайлівна
View
5027 Моделювання комп'ютерних систем д-р техн. наук, професор
Лупенко Сергій Анатолійович
View
5848 Моделювання перевізного процесу Вовк Юрій Ярославович -
4450 Моделювання програмного забезпечення Бойко Ігор Володимирович -
2755 Моделювання процесів обробки матеріалів Васильків Василь Васильович -
1303 Моделювання ринкової економіки Гарматій Наталія Михайлівна -
957 Моделювання систем канд. техн. наук, доцент
Марценко Сергій Володимирович
View
5424 Моделювання систем та процесів в прикладній механіці канд. техн. наук, доцент
Паньків Марія Романівна
View
4591 Моделювання сільськогосподарських процесів та машин канд. техн. наук, доцент
Сташків Микола Ярославович
View
1227 Моделювання складних розподілених систем та об’єктів канд. фіз.-мат. наук, доцент
Бойко Ігор Володимирович
View
1351 Моделювання та аналіз програмного забезпечення д-р фіз.-мат. наук, професор
Петрик Михайло Романович
View
2797 Моделювання та видобуток даних канд. техн. наук
Цуприк Галина Богданівна
View
1266 Моделювання та видобуток даних (VI семестр) канд. фіз.-мат. наук
Бойко Ігор Володимирович
View
2601 Моделювання та оптимізація в інформаційних управляючих системах канд. фіз.-мат. наук, доцент
Гром'як Роман Сильвестрович
View
5300 Моделювання технологічних процесів піднімально-транспортних машин Клендій Володимир Миколайович -
2306 Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту д-р техн. наук, професор
Рогатинський Роман Михайлович
View
1403 Моделювання управлінських процесів канд. екон. наук, доцент
Кужда Тетяна Іванівна
View
5855 Модифіковані види сировини у хлібобулочних та кондитерських виробах канд. техн. наук, старший науковий співробітник
Лісовська Тетяна Олегівна
View
5945 Моніторинг і аудит інформаційно-комунікаційних систем Козак Руслан Орестович -
1749 Монтаж, експлуатація і ремонт систем електроспоживання канд. техн. наук
Бабюк Сергій Миколайович
View